Produksjonsrør på Tordis dratt ut av posisjon – mistenker tråler
Glenn Stangeland
19. september 2018
Foto: Equinor
Produksjonsrør på Tordis dratt ut av posisjon – mistenker tråler
Glenn Stangeland
19. september 2018

Equinor oppdaget i sommer at et produksjonsrør på Tordis-feltet hadde forflyttet seg.

I sitt varsel til Petroleumstilsynet, skriver Equinor følgende:

«Et intervall på cirka 35 meter av røret har forflyttet seg i en bue (buckling). Det er to arr i grusen i området.»

Rørledning er ikke tatt ut av drift, men integritet med hensyn på lekkasjefare er vurdert.

«Analyser av langtidseffekter vurderes videre før eventuel ny grusdumping. Equinor Marin har etablert en midlertidig overvåkning rundt denne lokasjon for å sikre at tråling ikke forekommer.»