Ptil: – Bore- og brønnplanlegging på Troll er underbemannet
Glenn Stangeland
8. august 2019
Ptil: – Bore- og brønnplanlegging på Troll er underbemannet
Glenn Stangeland
8. august 2019

I mai førte Petroleumstilsynet tilsyn med Equinor og COSL Drilling sin planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Troll.

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Ledelsens oppfølging av presenterte tiltak etter tidligere avvik
  • Kapasitet i Trolls boring og brønns planleggingsavdeling
  • Opplæring, trening og øvelser knyttet til personell som skal ivareta oppgaver som sikrer barrierefunksjoner i en brønnkontrollhendelse
  • Eierskap/vedlikehold og sertifisering av 3. parts utstyr
  • Opplæring og kompetanse på det automatiske fra koblingssystemet (Automatic Disconnect System ADS)
  • Sertifisering av BOP kontrollsystem
  • Oppfølging av tiltak etter tilsyn med beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på COSL Promoter i 2017

I tilsynsrapporten skriver Ptil blant annet:

«Equinor har ikke sikret at det er tilstrekkelig kapasitet i bemanning i Equinors bore- og brønnplanleggingsavdeling på Troll.»

Les hele rapporten her!