Ptil fant 11 avvik fra regelverket på West Mira
Glenn Stangeland
16. august 2019
Ptil fant 11 avvik fra regelverket på West Mira
Glenn Stangeland
16. august 2019

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Seadrill i forbindelse med selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for West Mira.

Tilsynet var rettet mot fagområdet elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet.

Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

«Generelt var det valgt utstyr og systemer fra anerkjente leverandører med god kvalitet.

Imidlertid ble det registrert ulike svakheter knyttet til tekniske løsninger. Videre registrerte vi også svakheter knyttet til operasjonelle og organisatoriske forhold innenfor tema for tilsynet», skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ytelsesstandarder
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Ferdigstillelse og ettersyn av utstyr i Ex-utførelse
 • Overtrykksventilasjon og tennkildeutkobling
 • Høyspenningsanlegg
 • Elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Tekniske forhold innen teknisk sikkerhet
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Familiarisering og opplæring

Les hele tilsynsrapporten her!