Ptil fant 12 avvik på Balder
Glenn Stangeland
4. juni 2019
Foto: Vår Energi
Ptil fant 12 avvik på Balder
Glenn Stangeland
4. juni 2019

I uke 6 og uke 8 2019 førte Ptil tilsyn med Vår Energi sin styring av storulykkerisiko og barrierer ved drift av Balder FPU.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Styring av storulykkerisiko og barrierer
 • Oppfølging av barrierer, barrieresvekkelser og kompenserende tiltak
 • Barrierestrategi og ytelsesstandarder
 • Håndtering av endring
 • Prosessikring
 • Tennkildekontroll
 • Brannmotstand
 • Midlertidig utstyr og installasjoner
 • Merking
 • Vedlikeholdsprogram
 • Dokumentasjon
 • Dekksrister i komposittmateriale i evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Planlegging og prioritering
 • Klassifisering

Vår Energi har fått frist til 20. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Les hele tilsynsrapporten her!