Ptil fant sju avvik på Goliat
Redaksjon
21. august 2018
Ptil fant sju avvik på Goliat
Redaksjon
21. august 2018

Ptil har ført tilsyn med Eni Norge og deres styring av beredskap på Goliat FPSO.

Tilsynet inkluderte også en oppfølging av gransking og tidligere gjennomførte tilsyn med logistikk og arbeidstakermedvirkning.


I tilsynet ble det identifisert avvik fra regelverket når det gjelder roller og ansvar, prosedyrer og instrukser, dokumentasjon, risikovurdering, kompetanse og opplæring av personell, evakueringsveier og skilting og merking.

Videre ble det observert forbedringspunkter når det gjelder bruk av løfteutstyr, stillas, radiokommunikasjon for brannlag, alternativt mønstringssted for innsatslag og endring av beredskapsfunksjoner i offshoreperioden.

«Det ble påvist 7 avvik og 5 forbedringspunkter under tilsynet. Flere av forholdene er avdekket i tidligere tilsyn og gransking. Noen av forholdene er også omfattet av pålegg gitt tidligere», skriver Ptil.

Ptil har bedt Eni innen 21. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.

Se hele tilsynsrapporten her!