Riggaktiviteten øker – Vestbase er «på vei ut av skyggenes dal»
Frode Rabbevåg
2. november 2019
Aktiviteten på Vestbase i Kristiansund er økende og ser ut til å bli rekordhøy i 2020. Foto: Frode Rabbevåg
Riggaktiviteten øker – Vestbase er «på vei ut av skyggenes dal»
Frode Rabbevåg
2. november 2019

– Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp fra skyggenes dal og vi har nå en betydelig oppgang etter en vanskelig periode. 2020 ser ut til å bli et år med svært høy aktivitet på basen i Kristiansund.

Det var Senior Vice President Operation Norway South i NorSea, Svein Silseth som kunne fortelle dette under nettverksmøtet Petropolen I Kristiansund torsdag kveld.

Perioden i skyggenes dal og den forventede høye aktiviteten i 2020 for Vestbase illustrerte han blant annet med følgende tall for riggmåneder for flyttbare rigger innen leteboring og produksjonsboring som betjenes fra basen i Kristiansund:

  • 2015: 41,5 riggmåneder
  • 2016: 16,5 riggmåneder
  • 2017: 22 riggmåneder
  • 2018: 34 riggmåneder
  • 2019: 35,5 riggmåneder
  • 2020: 56,5 riggmåneder

Tallene for 2019 og 2020 er prognoser, men regnes som nokså sannsynlige ut fra igangsatt og prosjektert aktivitet.

Fra bunn til topp

2016 var et klart bunnpunkt når det gjelder aktivitet, mens 2020 kan bli et av de mest hektiske for Vestbase noen gang når det gjelder leteboring og produksjonsboring. I tillegg kommer aktiviteten med forsyning til felt som er i drift og utbygging av felt.

Aktiviteten for Vestbase i Kristiansund som forsyner feltene på Haltenbanken utenfor Midt-Norge har vokst jevnt gjennom 2019. Etter en litt slakk vårpart har aktiviteten vokst jevnt gjennom sommeren og høsten. Basen har nå et nivå på fem båtanløp i døgnet, og for første gang på mange år har det i høst skjedd at båter har måttet vente på kaiplass på grunn av fulle kaier.

Vestbase har nå rundt 220 egne ansatte, i tillegg er 50 andre selskaper med et betydelig antall ansatte etablert på baseområdet. Vestbase eies av NorSea Group som eies med 75 prosent av Wilhelmsen og 12 prosent hver av Møkster og Eidesvik. Baseselskapet i Kristiansund har den senere tiden ansatt flere nye medarbeidere innen logistikk og operative tjenester.

Flere boreprosjekter

Av boreprosjekt som nå er i gang eller kommer de nærmeste ukene med Vestbase som forsyningspunkt er blant annet Transocean Arctic som borer for DEA på Dvalin, West Mira som i disse dager seiler opp fra CCB og som først skal bore en letebrønn og så skal bore to nye produksjonsbrønner på Maria og West Phoenix som skal bore seks brønner på Fenja for Neptune.

– Det kommer også flere feltutbygginger den kommende tiden, sier Svein Silseth. På Njord Future skal plattform og lagerskip på plass på feltet igjen, og vi har Dvalin, Fenja, Maria, Bauge og flere andre mindre prosjekter på gang i 2019 og 2020. Flere nye og spennende letebrønner er også under planlegging. 

Silseth tror også at perioden etter 2020 kan bli bra for basevirksomheten i Kristiansund.

– Det vil nok flate ut fra 2020, men vi tror på et godt nivå med de letebrønnene som planlegges og feltutbygginger som er under utredning men ennå ikke vedtatt. Det er fortsatt store ressurser igjen å utvinne utenfor Midt-Norge, så framtiden ser lys ut, mener Svein Silseth i NorSea.

Oversikt over kommende letebrønner, feltutbygginger, riggkontrakter og riggklassinger – prøv Petro Database gratis i 30 dager, ingen bindingstid!