Riggarbeidere får 20.000 kroner
Redaksjon
25. mai 2018
Riggarbeidere får 20.000 kroner
Redaksjon
25. mai 2018

Industri Energi og Safe har kommet til enighet med Norges Rederiforbund i lønnsforhandlingene om flyteriggavtalen.

Oppdatert: SAFE har riktig nok valgt å sende forslaget til uravstemning med frist til 22. juni. 

To dagers forhandlinger endte med følgende, ifølge Industri Energi:

  • Ansatte på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel», også kalt flyteriggavtalen, gis et generelt tillegg på 20.000 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppe A1-E.
  • For gruppen individuelt avlønnede gis et generelt lønnstillegg på 2,8 prosent i gjennomsnitt, minimum kroner 20.000 per år, inkludert feriepenger.
  • Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner inkludert feriepenger.
  • Nattillegget økes med 4 kroner, mens helligdagstillegget økes med 75 kroner til 1975 kroner.
  • I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi også lykkes med å sikre gjeninntakelsesrett på 2 år i denne tariffperioden. Og plattformsjef med ti års ansiennitet får 6 måneders oppsigelsestid.
  • Dagens forsikringsdekning for tap av legegodkjennelse under Trygghetsforsikringen (loss of lisence) i overenskomsten økes med 2G til 10G.
  • Partene er også enig om å forlenge overgangsordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) +1G med to år, noe som vil sikre pensjonen for medlemmene, i påvente av statens utsatte behandling av pensjonstrygd for sjømenn.