Seks grunner til at Knarr kan bli Aker BPs neste storkjøp
Glenn Stangeland
1. august 2019
Foto: Teekay
Seks grunner til at Knarr kan bli Aker BPs neste storkjøp
Glenn Stangeland
1. august 2019

KOMMENTAR: I internasjonal fotball er det nå silly season. Overgangsvinduet er åpent, noe som i praksis betyr at aviser og nettsider er fulle av spekulasjoner om hvilke klubber som skal kjøpe hvilke spillere.

Denne typen spekulasjoner har vi heldigvis liten tradisjon for på petro.no, men her er altså et aldri så lite unntak. Ta det for det det er; spekulasjoner, om enn med utgangspunkt i fakta.

Her er altså seks grunner til at undertegnede tror at Knarr-feltet kan bli det neste storkjøpet for Kjell Inge Røkkes oljeselskap:

1. Selv om Aker BP snakker mest om leting og organisk vekst i årene som kommer, er det ingen tvil om at selskapet har fått smaken på en god deal. Oppkjøp, fusjoner og kjøp av eiendeler har vært selve kjernen i suksesshistorien så langt.

2. I Knarr har Aker BP mulighet for å sikre seg enda en hub på norsk sokkel. Revitalisering av eksisterende felt som Alvheim, Ula og Valhall har garantert gitt mersmak. Og Aker BP liker å ha begge hendene på rattet.

3. Aker BP har sikret seg masse leteareal i nabolaget. Og dette er kanskje det viktigste punktet. Alle de lilla feltene på bildet under er areal som Aker BP er tildelt i lisensrunder de siste årene. Det dreier seg om lisensene 685, 748, 748B, 790 og 932. Selskapet har i praksis omringet Knarr, og eventuelle funn i området vil trenge en vertsinstallasjon.

Lilla areal = Aker BP-opererte lisenser

4. Shell er definitivt på selgeren. OKEA fikk kjøpe både eierandelen og operatørskapet på Draugen, og det er ikke utenkelig at den internasjonale giganten er interessert i en liknende avtale for Knarr, dersom den rette kjøperen melder seg.

5. Knarr-feltet kom i produksjon i mars 2015, men Shell har allerede startet forberedelsene for å stenge ned. Per i dag er planene å avslutte produksjonen i «første halvdel av 2020-tallet». Dersom en kjøper ser større muligheter i området enn dagens operatør, er det altså masse ledig kapasitet, noe som bør kunne øke sjansene for å få til en bra handel.  Petrojarl Knarr-skipet tåler i hvert fall flere år på feltet. 

6. Garantiana har lenge vært ansett som den mest åpenbare tie-back-kandidaten til Knarr. Men etter at Equinor overtok funnet, er en tie-back til Gullfaks, Snorre eller Visund mer sannsynlig. Eller kan medeier Aker BP får resten av eierskapet tilbake på Knarr-sporet?