Setter Pointer skuffer Lundin – ny tørr brønn i Barentshavet
Pressemelding
25. februar 2019
Setter Pointer skuffer Lundin – ny tørr brønn i Barentshavet
Pressemelding
25. februar 2019

Lundin, operatør for lisens 767, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/1-2 S, Setter Pointer, om lag 20 kilometer nord for Snøhvit-feltet.

Brønnen er klassifisert som tørr, melder Oljedirektoratet.

Primært letemål for brønnen var å undersøke reservoaregenskaper og påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig kritt alder (Kolmule- og Knurrformasjonen).

Sekundært letemål var å undersøke reservoarpotensialet og egenskapene til reservoarbergarter av mellomjura alder (Støformasjonen).

Brønn 7121/1-2 S påtraff Kolmuleformasjonen på om lag 120 meter med vannførende sandsteinslag på til sammen 45 meter, hovedsakelig med moderat reservoarkvalitet. Knurrformasjonen på om lag 320 meter har sandsteinslag på til sammen om lag 130 meter med spor av olje, men med dårlig reservoarkvalitet.

I Støformasjonen ble det påtruffet et sandsteinslag på 20 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Leiv Eiriksson skal nå bore undersøkelsesbrønn 16/1-31 S, Jorvik, i utvinningstillatelse 338 i midtre delen av Nordsjøen, der Lundin er operatør.