Shell planlegger for avvikling av Knarr-feltet
Glenn Stangeland
11. juni 2019
Foto: Teekay
Shell planlegger for avvikling av Knarr-feltet
Glenn Stangeland
11. juni 2019

Knarr-feltet kom i produksjon i mars 2015, men nå har Shell startet forberedelsene for å stenge ned feltet.

«Opphør i produksjonen er ventet i løpet av første halvdel av 2020-tallet. På vegne av rettighetshaverne har Shell derfor startet en prosess for å planlegge avslutning av driften på feltet og sluttdisponering av innretningene», skriver operatøren i et fersk konsekvensutredningsprogram.

Det pågår imidlertid analysearbeid for mulig boring av en ny brønn på feltet, Knarr infill, som kan utvide produksjonstiden noe.

Innleid FPSO

Feltet er bygd ut med havbunnsbrønnrammer knyttet opp mot produksjons- og lagerskipet Petrojarl Knarr FPSO, som er innleid av lisensen og driftes av Teekay Petrojarl.

Oljen eksporteres via skytteltankere, mens gass og kondensat sendes i rør til Storbritannia.

FPSO-en vil derfor enkelt kunne fjernes fra feltet og gjenbrukes. Permanent plugging av brønnene på feltet vil etter planen pågå i rundt fem måneder.

Beskyttelsesstrukturer, manifolder, havbunnsrammer med utstyr, fem feltinterne rørledninger, åtte kabler, samt en 105,5 kilometer lang gasseksportrørledning skal også fjernes fra feltet.

«Muligheter for gjenbruk blir vurdert. Det totale omfang av materialer involvert i Knarr er cirka 14.000 tonn, hvorav det meste er stål og i underkant av fem prosent er plastmaterialer. I tillegg representerer gasseksportrørledningen om lag 11.000 tonn stål», skriver Shell.

Flere funn i nabolaget

Det er flere funn som vurderes bygget ut i området, men per i dag ser det ikke ut til at noen av dem vil bli produsert via Knarr.

Garantiana var en kandidat, men etter at Equinor overtok funnet, er en tie-back til Gullfaks, Snorre eller Visund mer sannsynlig. Samme operatør har også Peon i samme nabolag, men her er en selvstendig utbygging under planlegging.