Skuffende produksjon fra Valemon-feltet
Redaksjon
26. februar 2019
Foto: Equinor
Skuffende produksjon fra Valemon-feltet
Redaksjon
26. februar 2019

Da gassfeltet Valemon åpnet i 2015, antydet Equinor at reservene kunne bli doblet og levetiden vare til 2040. Nå er reservene i stedet halvert.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Da Valemon ble besluttet, var det et stort usikkerhetsspenn for forventede reserver. Vi er fortsatt innenfor usikkerhetsspennet. Valemon har vært krevende. Det er et komplekst, oppstykket reservoar med dårlig kommunikasjon mellom ulike seksjoner, sier Equinor-talsmann Eskil Eriksen til DN.

Equinor opplyser videre at den daglige produksjonen allerede har falt fra om lag 60.000 daglige fat til rundt 40.000.