Slik har 2019 vært for Petro.no AS
Glenn Stangeland
29. desember 2019
Slik har 2019 vært for Petro.no AS
Glenn Stangeland
29. desember 2019

Vi legger snart bak oss et nytt år, vårt tredje, i Petro.no, og da byr vi som alltid på litt ekstra innsikt i driften av selskapet.

Redaksjonelt har det vært et år på det jevne. Vi har fulgt løpende nyheter tett, men i mindre grad maktet å sette dagsorden med egne saker. Dette skyldes hovedsakelig at mye tid og ressurser er brukt på ledelse av selskapet og utvikling av Petro Database. Hvilket vi kommer tilbake til seinere.

Bra leveranser fra våre frilansere Frode Rabbevåg (Molde), Thomas Førde (Haugesund/Stord) og Thomas Bergstøl (Kristiansand) sørger dog for geografisk tilstedeværelse i nye områder. Det er viktig for oss.

Tallene viser at vi har hatt 580.000 brukere i 2019. Det er en liten økning sammenliknet med 2018. Til gjengjeld er antall sidevisninger litt lavere, nå 10,6 millioner. 

Vi eksperimenterer alltid med nye journalistiske formater. I tillegg til nettsiden, har vi i år gitt ut papirmagasin på OTD og produsert egne podcaster der vi dybdeintervjuer nøkkelpersoner i industrien. Lyttertallene er solide, og vi får masse gode tilbakemeldinger på podcastene, men registrerer samtidig at det er liten interesse for produktet kommersielt.

Bannerannonser er fortsatt vårt viktigste produkt, målt i kroner og øre. I stillingsmarkedet har vi et titall faste kunder blant bemannings- og rekrutteringsselskapene, men blir bare unntaksvis brukt av våre kjernelesere, operatørene og deres leverandører.

Som et svar på dette, lanserer vi et nytt produkt i ledig stilling-segmentet. Det samme som Medier24 har kuppet stillingsmarkedet i mediebransjen med. Enkelt forklart; stillingsannonser i artikkel-format. Løsningen skal være selvbetjent, med mulighet for både å publisere og redigere egen tekst og legge til bilder, videoer, podcaster og så videre. Annonsene vil også bli sponset og målrettet mot Petro.no sine følgere på Facebook. 

Årets største opptur har vært Petro Database. Etter tre måneder i drift, er dette allerede blitt en redaksjonell og økonomisk suksess. Vi har passert 200 abonnenter og gleder oss spesielt over at det er svært lite frafall blant de som tegner abonnement. For mange er dette allerede blitt et nyttig verktøy innen forretningsutvikling og planlegging. Det er vi stolte av.

Konferanser er og blir en viktig del av driften. I år har vi overtatt en større del av driftsansvaret for konferansene vi arrangerer i samarbeid med Offshore Media Group og i tillegg gjennomført to Petrolive-konferanser – Innkjøp & logistikk i april og Riggvedlikehold i oktober.

Noen få dager før vi går inn i 2020, ser tallene slik ut; omsetning på rundt 8,7 millioner kroner og et driftsresultat på cirka 700.000 kroner. 

Industrien er i endring. 2020 blir et år preget av endring også for Petro.no. 

Takk til alle lesere, annonsører og samarbeidspartnere. Ha et riktig godt nytt år.

Hilsen
John Økland, Glenn Stangeland og Henrik Svanæs