Snøhvit Future fase 2 er ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
26. april 2019
Melkøya - Hammerfest. (Foto: Equinor)
Snøhvit Future fase 2 er ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
26. april 2019

Equinor har, sammen med partnerskapet i Snøhvit Unit, tatt en beslutning om konkretisering (BOK) for Snøhvit Future fase 2.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Prosjektet omfatter mulige tiltak for å opprettholde platåproduksjonen på Hammerfest LNG etter første utbyggingstrinn av Askeladd.

Investeringsbeslutning i desember 2020

«Snøhvit Future Phases 2 består av flere byggeblokker – innfasing av nye brønner, onshorekompresjon, offshorekompresjon og en mulig ekstra rørledning til land», skriver Equinor i et brev til Oljedirektoratet.

Alle byggeblokkene er planlagt utbygd, men rekkefølgen er ennå ikke besluttet.

Eierne har planer om å ta en beslutning om videreføring av prosjektet (BOV) samt konseptvalg i desember i år og påfølgende investeringsbeslutning i desember 2020.

«Foreløpig er Askeladd Vest-brønnene planlagt satt i produksjon i Q4 2023, forutsatt at de blir boret før installasjon av første kompressorenhet. Oppstart av første kompresjonsanlegg er planlagt 2025», skriver operatøren.

Ifølge dokumentet vil ingen av byggeblokkene begrense muligheten for å fremtidig innfasing av tredjepartstilknytninger til Snøhvit-anleggene. Dette inkluderer også «områdeløsningene som Gassco vurderer i den pågående studien vedrørende gassløsninger for Barentshavet».

Askeladd kommer først

Snøhvit-utbyggingen omfatter funnene Snøhvit, Albatross og Askeladd som bygges ut i flere trinn etter hvert som det blir ledig kapasitet i LNG-anlegget på Melkøya. Produksjon av Snøhvit startet i 2007 og Albatross i 2010. Askeladd er neste trinn i utbyggingen, og produksjonsstart herfra er planlagt til 4. kvartal 2020.

Equinor har fått tillatelse til å bygge ut Askeladd-funnet i flere faser. Den første fasen omfatter utbygging av forekomstene Askeladd Nord, Askeladd Sør og Askeladd Gamma.

Deretter kommer altså Snøhvit Future fase 2.