Snorre-plattformer får leve ut 2040
Redaksjon
10. oktober 2018
Snorre-plattformer får leve ut 2040
Redaksjon
10. oktober 2018

Equinor har fått samtykke til å bruke Snorre A og Snorre B ut 2040.

Både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet gir tommel opp for at driften skal fortsette i mange år fremover.

Olje- og energidepartementet godkjente i juli endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutviklingen av Snorre-feltet, kalt Snorre Expansion Project (SEP). SEP er en stor undervannsutbygging, og det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel i dag.

Prosjektet er en investering som bidrar til 25 nye år med produksjon på Snorre og vil bidra med store inntekter til fellesskapet.

SEP omfatter installasjon av seks brønnrammer med 24 brønner som knyttes opp mot Snorre A-plattformen. Det er lagt inn mulighet for fremtidig utvidelse med ytterligere brønnrammer. SEP vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med om lag 32 millioner standard kubikkmeter olje (200 millioner fat), og øker dermed utvinningsgraden på feltet fra 46 prosent til 51 prosent. Ved produksjonsoppstart av Snorre var forventet levetid frem til 2011-2014. Med bidrag fra SEP er det beregnet at feltet kan ha lønnsom produksjon til og med 2040.

Annonse

Siste nytt om utbyggings- og leteplanene på norsk sokkel
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november – Allerede over 70 påmeldte!
Se program og meld deg på her!