Spirit Energy utsetter Fogelberg-utbyggingen
Glenn Stangeland
13. mai 2019
Illustrasjon: Spirit Energy
Spirit Energy utsetter Fogelberg-utbyggingen
Glenn Stangeland
13. mai 2019

Spirit Energy har støtt på problemer i sitt Fogelberg-prosjekt og har nå søkt om utsettelse av fristen for innlevering av en utbyggingsplan for funnet.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Avgrensningsbrønnen som ble boret våren 2018 ble produksjonstestet med skuffende resultater.

«Det arbeides fortsatt med å kartlegge strømningsegenskapene i reservoaret for å fastsette lønnsomheten i en mulig utbygging. Vurderingene er sammensatte og lisensen trenger noe lenger tid for å få tatt en beslutning om videre arbeid», skriver Spirit Energy i et brev til Olje- og energidepartementet.

Operatøren ber derfor om et halvt års utsettelse. Fristen for innlevering av PUD var opprinnelig 30. juni, men denne ønskes utsatt til 31. desember.

«Det forventes at lisensen før utløpet av denne nye fristen vil ha tatt en beslutning om det er grunnlag for videre arbeid frem mot en PUD. Dersom konklusjonen skulle bli at det er grunnlag for ytterligere arbeid for å avklare lønnsomheten i prosjektet, vil det bli søkt om en endelig utsettelse av PUD-fristen for et tidsrom som anses tilstrekkelig til å modne frem prosjektet på en hensiktsmessig og effektiv måte», skriver Spirit Energy i et brev til Olje- og energidepartementet.