Stenger ned Sture-terminalen etter skipskollisjon
Glenn Stangeland
8. november 2018
Foto: Equinor
Stenger ned Sture-terminalen etter skipskollisjon
Glenn Stangeland
8. november 2018

I forbindelse med sammenstøtet mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet TS Sola ved Sture-anlegget i Øygarden stenger Equinor gradvis ned driften på Sture.

Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstenging og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak.

Equinor ble varslet om hendelsen ca. klokken 04.15 torsdag.

Selskapet har dialog med myndigheter og har mobilisert beredskapsressurser for å bistå politiet og Hovedredningssentralen.