Tilsyn på Veslefrikk – Ptil fant 12 brudd på regelverket
Glenn Stangeland
20. juni 2019
Veslefrikk. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil)
Tilsyn på Veslefrikk – Ptil fant 12 brudd på regelverket
Glenn Stangeland
20. juni 2019

I perioden 8. – 12. april 2019 førte vi tverrfaglig tilsyn med styring av materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr, arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Veslefrikk A og B.

«Tilsynet har avdekket flere avvik på vårt regelverk innen området materialhåndtering og arbeidsmiljø, og også identifisert avvik fra tidligere tilsyn som ikke har vært håndtert og utbedret i henhold til deres tilbakemelding til oss», skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risiko for støyrelatert hørselsskade
 • Risiko for kjemikalieeksponering
 • Risiko for muskel- og skjelettplager
 • Nødvendig tid til vernearbeid
 • Atkomst til offshorekran
 • Dekksrister i gangveier og dekksområder
 • Materialhåndtering
 • Offshorekraner
 • Utsettingsarrangement på Veslefrikk A
 • Vedlikehold av løst løfteutstyr
 • Vedlikehold av rekkverk
 • Utførelse av løfteoperasjon

«Veslefrikk A og B hadde vært gjennom en nedbemanningsprosess. Bemanningen var redusert med en stilling i drift fra januar, og de skulle redusere med en stilling til på dekk fra oktober. I flere av intervjuene kom det fram at det ville bli krevende å gjennomføre siste del av nedbemanningen», skriver Ptil.

Les hele tilsynsrapporten her!