Vil intensivere gassjakten i Barentshavet – Gassco utreder eksport
Glenn Stangeland
11. januar 2019
Illustrasjonsfoto: Equinor
Vil intensivere gassjakten i Barentshavet – Gassco utreder eksport
Glenn Stangeland
11. januar 2019

Oljedirektør Bente Nyland ber oljeselskapene intensivere jakten på gass i nord.

Dette til tross for at det per i dag ikke eksisterer løsninger for å eksportere nye gassfunn fra Barentshavet til markedet.

Dagens gasstransport er begrenset til LNG-anlegget på Melkøya, som etter planen vil være fullt utnyttet fram til begynnelsen av 2040-tallet.

– Dersom selskapene ikke leter etter gass, vil det samtidig bli vanskeligere å finne ressurser nok til å løfte ny gassinfrastruktur, sier Nyland.

Altså; ressursene må påvises før infrastrukturen bygges. 

Studerer alternativer for gasstransport

Oljedirektoratet forventer at nesten to tredjedeler av gassressursene som ennå ikke er funnet ligger i Barentshavet.

– Dette understreker betydningen av Barentshavet for gassproduksjonen på lengre sikt, sier Nyland.

Før oljeprisfallet i 2014 ble det snakket om muligheten for å bygge en ny gassrørledning fra Barentshavet. De siste årene har det derimot vært stille på den fronten.

Men nå er Gassco i gang med en ny studie av mulige transportløsninger.

– Gassco utfører nå en tidligfasestudie på vegne av 10 aktører på norsk sokkel med den hensikt å gi et oppdatert faktagrunnlag for tekniske løsninger på noen av alternativene som finnes for gasstransport fra Barentshavet, sier kommunikasjonssjef Lisbet Kallevik i Gassco til petro.no.

På platå

Norsk gassproduksjon er i dag på platå, men utover i tid må avtakende produksjon fra de store feltene erstattes av funn som ennå ikke er gjort.

– Det er kommet ny kapasitet i Polarled, og det blir etter hvert ledig kapasitet i andre deler av infrastrukturen. Dette gjør at det blir mer attraktivt å lete etter gass, og det er viktig at industrien utnytter denne muligheten og intensiverer letingen, sier Nyland.