Utsetter milepæl for Cara – må levere PUD i februar
Glenn Stangeland
21. november 2018
Foto: Neptune Energy
Utsetter milepæl for Cara – må levere PUD i februar
Glenn Stangeland
21. november 2018

Neptune Energy har søkt om, og fått innvilget, en utsettelse av fristen for beslutning om videreføring for Cara-utbyggingen fra 1. november 2018 til 1. februar 2019.

Samtidig står fristen for innlevering av utbyggingsplan fast på 3. februar 2019.

Det betyr at partnerskapet i praksis skal ta beslutningen om videreføring og levere inn utbyggingsplan i løpet av tre dager.

«Ressursmyndighetene er opptatt av at eksisterende infrastruktur blir optimalt utnyttet og at mulige ressurser i området blir modnet frem i rett tid for å kunne starte produksjon når ledig kapasitet oppstår. Myndighetene er samtidig opptatt av at prosjekter skal være godt utredet og modnet før sentrale beslutninger om videreføring og gjennomføring tas, av hensyn til god og forsvarlig prosjektgjennomføring og senere driftsfase», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Neptune Energy.

Cara er planlagt utbygd som en tie-back til Gjøa, og estimatene for feltet ligger på mellom 56 og 94 millioner fat.

(Illustrasjon: Engie E&P)