Vann i pongtongen på West Phoenix og resten av uhellene i uke 52
Glenn Stangeland
12. februar 2019
Foto: North Atlantic Drilling
Vann i pongtongen på West Phoenix og resten av uhellene i uke 52
Glenn Stangeland
12. februar 2019

19. desember
Equinor
West Phoenix
At approx. 2210 the Control Room Operator received a HighHigh Bilge alarm in 3S Thruster Room. The ERO and the ATSL were sent to investigate the alarm. The DPO was requested to stop the Thruster 3S. Technical Team made entry to the Stbd Aft pontoon via the upper water tight door outside the Aux Machinery Room. Noted elevator had tripped off and no lights in the elevator car. Looked down the emergency escape ladders to the base of the pontoon and could see water on the deck and an ingress of water entering the space beside the lower elevator platform, water ingress was under pressure. Informed Control Room Operator to shut down all sea water systems on the Stbd side of the rig, i.e.: – Generator Sea Water Cooling system cross fed from PS and shut down. – Auxiliary SW Water System Stbd. – Fire Water System Stbd, PS remained operational. This was completed but made no difference to the ingress. At that time confirmed that Power Management System wasn’t compromised, there were no DP alarms, Consequence Analysis carried out and stability calculations showed that single flooded compartment was too small to cause us major stability issues. The decision was taken to start the emergency bilge suction in 3S Thruster Room. Permission was given to the Technical Team some time later to go down the emergency ladders to try and determine the source of the water. Upon reaching the top of the last set of ladders at the side of the elevator Technical Team was able to identify it was the Stbd side feed to the auxiliary cooling system. At the same time the infield ERO was instructed to close the aux cooling cross over valve in the Aux Machinery Room which connects the Port and Stbd side of that system. Once this cross over was shut the ingress decreased quickly and after a few minutes was reduced to minor leak eventually stopping completely.

21. desember
Equinor
Sleipner T
Det har oppstått gradvis en lekkasje på smøreoljesystemet til sjøvannspumpe A. Designet på pumpen er slik at denne lekkasjen har gått til sjø. Lekkasjen ble oppdaget i forbindelse med behov for etterfylling av smøreolje den 20.12.18. Lekkasjen er nå stanset. Total oljelekkasje til sjø er estimert til 107 liter av type Renolin Unisyn CLP 32 NFR som er klassifisert som svart kjemikalie i HOCNF.

22. desember
Equinor
Martin Linge A
Frakobling av fiberkabel for sikkerhetssystem mellom safety ESD node i L60 og U20 førte til total kommunikasjonssvikt mellom nodene. Sikkerhetssystemet responderte på tap av kommunikasjon og gikk i sikker tilstand. Systemet er under ferdigstilling og opereres uten redundans for disse to nodene som igjen førte til automatisk GA og utløsing av deluge. Mannskapet mønstret og situasjonen normalisert etter verifikasjon i felt.

22. desember
Shell
Petrojarl Knarr
Ved låring av en mindre isolasjonskasse med tau til dekk under, løsnet knuten og isolasjonskassen, vekt 4 kg, falt 1,5 m ned på dekk. Område var avsperret og det var ikke personer innenfor sperringen.

23. desember
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4K
En palleløfter veltet over på siden sammen med en palle med bolter i sekkerom ved løft fra en reol. Pallen med bolter har en estimert vekt på 600 kg. Det ble løftet fra 1.6 m høyde over dekk. Ingen personell eksponert i området.

23. desember
Equinor
Johan Sverdrup/Haven
Smittsom sykdom knyttet til mage/tarm har ført til 12 registrerte sykdomstilfeller pr 24.12.18, hvor alle er registrert på boligenheten Haven. Ingen av disse innehar kritiske beredskapsfunksjoner. Det er iverksatt tiltak iht WR2557 Smittevern i UPN, bla annet isolering av syke og ekstra hygienetiltak.

27. desember
Equinor
Tyrihans/Transocean Encourage
I forbindelse med trykktesting av subsea ventiltre fra WorkOver Control System (WOCS), ble det detektert gass i drain tank til WOCS. Testen går via umbilical gjennom ventiltre og mot template manifoldventiler. Da testtrykket ble blødd ned til drain tank, ble det detektert HC gass i tanken. Generell alarm ble utløst og personell ble mønstret. Brannlag ble sendt inn i aktuelt område for å måle gassverdi. På tidspunktet ble det ikke detektert gass på de manuelle målere. For normalisering ble gassensor inhibitert, og resterende testtrykk blødd av til tank. Satte gassensor i drift. Mønstring ble avbrutt, og beredskapsledelse demobilisert kl 03:10.

28. desember
Equinor
Hammerfest LNG
Kl. 0531 i dag, fikk vi en røykdeteksjon i L131, som er en substasjon i anlegget. Ved utsjekk av aktuelt rom, ble det konkludert med at vi hadde en varmeutvikling i en elektrisk kontaktor til HVAC-anlegget til bygget. Dette medførte noe røyk fra kontaktoren. Strømmen ble umiddelbart lagt ut, og situasjonen var avklart kl. 0601.

24. desember
Equinor
Tjeldbergodden
Liten gasslekkasje som antente i kontakt med varm overflate på rørlinje. Flammen, som var i størrelsesorden 10cm, ble oppdaget av områdeoperatør på observasjonsrunde. Anleggsdel trykkavlastet, brann ble slukket av operatører etter kort tid. Gasslekkasjen er beregnet til 0,0156 kg/s

28. desember
Engie
Gjøa
Under normal operasjon klokken 10:30 tråkket en dekksarbeider forkjært på dekk slik at han falt. Personen prøvde å støtte for seg i dekk med venstre hånd i det han falt, personen fikk smerter i venstre arm/håndledd og oppsøkte sykepleier. Sykepleier i dialog med vaktlege og som føre var har besluttet å sende person i land med SAR helikopter (medivac) da det er mistanke om brudd.