Vår Energi vil bygge ut Alke og vurderer nytt LNG-anlegg i nord
Glenn Stangeland
2. mars 2019
Illustrasjon: Vår Energi
Vår Energi vil bygge ut Alke og vurderer nytt LNG-anlegg i nord
Glenn Stangeland
2. mars 2019

Goliat-feltet ble bygget ut uten en løsning for eksport av gass. Foreløpig har man reinjisert gassen i reservoaret, men denne løsningen er bare midlertidig.

Nå jobber Vår Energi for å finne en løsning som både sikrer gasseksport fra Goliat og åpner for utbygging av gassforekomstene Alke Sør og Alke Nord.

Melkøya, nytt rør eller nytt LNG-anlegg

Alternativene per i dag er å knytte seg til rørledningen mellom Snøhvit og Melkøya, å bygge en egen LNG-terminal i nord eller å bygge en rørledning som kan eksportere gass fra Barentshavet via infrastrukturen lenger sør.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Prosjektet skal etter planen passere første milepæl (DG1) i april i år. Konseptvalg er varslet i oktober 2020, mens en utbyggingsplan kan bli levert i januar 2022.

Må legge plan for gasseksport fra Goliat

Operatøren skal i løpet av årets første kvartal komme opp med en plan for gasseksport fra Goliat.

Kapasitet blir en utfordring dersom man velger å ta gassen til Melkøya da anlegget etter planen vil være fullt utnyttet fram til begynnelsen av 2040-tallet.

En gassrørledning som knytter Barentshavet til resten av infrastrukturen i Norskehavet er nå blant løsningene som utredes av Gassco.

– Gassco utfører nå en tidligfasestudie på vegne av 10 aktører på norsk sokkel med den hensikt å gi et oppdatert faktagrunnlag for tekniske løsninger på noen av alternativene som finnes for gasstransport fra Barentshavet, sa kommunikasjonssjef Lisbet Kallevik i Gassco til petro.no tidligere i år.

Kart fra Vår Energi-presentasjon.

Tre mulige lokasjoner

Løsningen som innebærer bygging av en egen LNG-terminal beskrives nærmere i en presentasjon som Vår Energi holdt for Petroleumstilsynet like før nyttår.

Ifølge operatøren er det tre områder som er aktuelle for utbygging; Kvalfjorden i Hammerfest kommune samt Storbukt og Markopp i Kvalsund kommune.

En mulig løsning for anlegget er skissert i presentasjonen. Forslaget omfatter modulbasert design, en anslått størrelse på 450 x 200 meter og kapasitet på 0,6 millioner tonn LNG per år.

Illustrasjon: Vår Energi