V&M-åpning for norske leverandører i GoM
Redaksjon
7. mai 2014
V&M-åpning for norske leverandører i GoM
Redaksjon
7. mai 2014

(OTC 2014) Utviklingen i dypvannsområdene i Gulf of Mexico (GoM) gir åpning for norske Vedlikeholds- og Modifikasjonsleverandører (V&M)– men det krever helhjertet innsats.,Dette var et av budskapene Intsoks Olje- og gassrådgiver for USA, og GoM-ekspert, John Hurter, hadde til forsamlingen under Intsok-, Greater Stavanger og Region Bergens fagfrokost under OTC (Offshore Technology Conference) tirsdag.

Hurter kunne legge fram estimater som viste at USD 170 milliarder (NOK 1,01 billioner !) skal omsettes i det amerikanske GoM-markedet de neste fire årene, og fortelle at forholdene i dag ligger betydelig bedre til rette for norske V&M-leverandører nå enn tilfellet var da Aker Solutions prøvde seg for drøye fem år siden.

Selv om Intsok har gode nettverk, inngående kunnskap om GoM-markedet og jobber beinhardt for å hjelpe potensielle leverandører, lovet han på ingen måte håpefulle selskaper suksess. Tvert imot var han tydelig på at det måtte helhjertet innsats til om norske selskaper skulle klare å komme seg inn.

Dypvann gir åpning

Overfor Petro.no utdyper Hurter hvordan markedsforholdene i GoM er i dag, og hvordan dette gir åpning for norske selskaper.

– Lavere fortjeneste gjør at oljeselskapene i GoM nå fokuserer på kostnadene, og dermed på kapitaldisiplin, sier Hurter til Petro.no.

– Dette har resultert i at ansvaret for de økte kostnadene i investeringsprogrammene (Capex) skyves tilbake til leverandørkjeden, sier han. I praksis betyr dette at leverandørene må levere billigere.

– Samtidig som dette skjer, øker letevirksomheten i regionen, mens nye lisenser tildeles; tre så langt i 2014. Den økte boreaktiviteten ville normalt drevet riggratene oppover, men antallet moderne rigger tilgjengelig i markedet øker fra 37 til 54, hvilket mer enn oppveier etterspørselen, hvilket setter dagratene under press , forklarer han som bakgrunn.

Resultatet blir billigere brønner, og dermed mer vilje til å satse i dypvannsområdene. Og det er de store selskapene som satser her, selskaper som har en helt annen tilnærming til vedlikehold og modifikasjon enn den litt ad-hoc –aktige tilnærmingen man hadde for bare få år siden. Også Macondo-ulykken har vært en faktor i denne holdningsendringen; ingen tør ta sjansen på en ny storulykke.

– Og dermed har man en åpning for de norske.

Samler kontrakter
Mens tradisjonen i GoM har vært at operatørene har hyret inn vedlikeholdsselskaper etter behov, går trenden i dypvannsområdene mer i retning av såkalte Master Contracts; kontrakter som ligner V&M -rammekontraktene som tildeles på norsk sokkel.

Se oversikten over alle norske V&M -rammekontrakter her:

– Dypvannsoperatørene søker å redusere risikoen i leverandørkjeden (både økonomisk, på sikkerhet og på ansvar, red.) gjennom å redusere antallet godkjente leverandører på listene, og utvide kontraktsomfanget for større kontraktører, forklarer Hurter.

Beinhard jobbing

– Samtidig driver vekstnedgangen i det norske offshoremarkedet leverandørene til å søke nye markeder, sier han.

Som faste Petro.no-lesere vil vite, har mange selskaper i Norge møtt litt veggen og måttet nedbemanne, fordi de på grunnlag av optimistiske analyser som forutsatte moderat kostnadsvekst og oljeselskaper som styrte mer etter tall-logikk og mindre etter frykt, hadde rigget seg for en vekst som nå ikke kommer.

– Det norske ”brandet” er sterk og blir godt mottatt i USA, sier Hurter.

– Det amerikanske markedet er svært interessert i norsk kompetanse og gjennomføringsevne, og vi registrerer nå et rekordhøyt antall norske selskaper som undersøker muligheten for å komme inn i GoMs V&M –marked. Men, advarer han.

– Erfaringsstudier viser at mer forberedelse og mer støtte fra hovedselskapet er nødvendig om norske bedrifter skal lykkes. Det holder ikke å komme over på en ukestur, booke to-tre møter med oljeselskaper og presentere sine kapasiteter og kompetanser, tro at den positive responsen betyr at alt er i boks og bruke resten av uken til gode middager og shopping. Her må det beinhard jobbing, konstant pågang og tilstedeværelse til. Selv om man er gode, konkurrerer man med selskaper som kanskje har flere tiår med samarbeidet med disse oljeselskapene. Skal man utkonkurrere de tradisjonelle GoM –leverandørene på deres egen hjemmebane, må man bygge tillit og vise at man er det beste valget over tid.