Gjennom sitt Aker Offshore Partner har Aker Solutions har landet kontrakten for å bytte ut sementeringsutstyret på to av StatoilHydros Gullfaks-plattformer.,Plattformene er Gullfaks A og B. Kontrakten er en totalkontrakt for leveransen (EPCIC- Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning) og har en samlet verdi på 147 millioner kroner, med en oppside på ytterligere 13 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Design og innkjøp startes umiddelbart, fabrikasjon i januar 2009, mens arbeidet offshore starter samme vår. Til sammen skal 150 tonn utstyr fjernes offshore, og 220 tonn installeres, og prosjektet skal være fullført i juli 2010.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR