Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) er etablert som en egen avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.,

NOA ble offisielt åpnet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i dag, 6. mai. En av de viktigste oppgavene vil være å overvåke arbeidsmiljøfeltet og følge trender over tid. Dette skal på sikt gi grunnlag for myndighetenes og arbeidslivets prioriteringer.

– Formålet til NOA vil være å bidra til styring av forebyggende innsats mot arbeidsrelaterte helseskader, det vil si sykdom, skader uførhet og for tidlig død, samt mot utstøting fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding som følge av risikoforhold i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Steinar Aasnæss.

Tilsyn med petroleumsvirksomheten
– Blant Petroleumstilsynets hovedoppgaver er å sikre at tilsynet med petroleumsvirksomheten blir ført på en helhetlig måte. I den forbindelse er det viktig å vite hvordan arbeidsmiljø- og helsetilstanden er for å kunne sette i verk de rette tiltak, og kunne følge opp om disse tiltakene har effekt. Vi tror at NOA kan gi oss viktig informasjon om arbeidsmiljø og helsetilstanden innen petroleumsvirksomheten på land, understreket Magne Ognedal i sitt innlegg under åpningen.

– I petroleumsvirksomheten både offshore og på land er mange ansatt i entreprenørselskaper. En stor del av disse har sine arbeidsplasser både innenfor og utenfor petroleumsvirksomheten. Vi forventer at et nasjonalt overvåkingssystem vil kunne gi en bedre kartlegging av arbeidsmiljø og helseutfordringer til denne gruppen av arbeidstakere som krysser grensene mellom Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet, slik at en i samarbeid kan sette inn de rette tiltakene, understreket Ognedal.

Ptil skal levere data til NOA om arbeidsulykker, arbeidsbetinget sykdom og resultater fra spørreskjemaundersøkelsen som blir gjennomført annet hvert år i regi av Risikonivåprosjektet.

Les mer på Ptils nettside .

Forrige artikkelHardt ut mot Frontier Drilling etter Burma-oppdrag
Neste artikkelRatifiserer FN-konvensjonen mot korrupsjon

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR