Selskapet med sitt syvende gassfunn utenfor kysten av Tanzania siden 2007., Giligiliani-1-funnet ligger i den vestlige delen av blokken på 2500 meters havdyp. (Illustrasjon: Statoil)

Statoil og partner ExxonMobil kunngjorde tirsdag et nytt gassfunn utenfor kysten av Tanzania. Funnet av ytterligere 1,2 billioner kubikkfot (tcf) tilstedeværende gass, tilsvarende 216 millioner fat oljeekvivalenter, i Giligiliani-1 -brønnen øker de samlede tilstedeværende volumene i blokk 2 til om lag 21 billioner kubikkfot, eller 3,780 milliarder fat oljeekvivalenter.

Giligiliani-1-funnet ligger i den vestlige delen av blokken på 2500 meters havdyp. Det nye gassfunnet ble gjort i sandsteinslag av øvre kritt alder.

– Funnet viser at gassområdet strekker seg inn i den vestlige delen, noe som igjen åpner opp for flere muligheter. Vår suksessrate i Tanzania har vært høy, og åpning av et nytt område vil være svært viktig for å fortsette letesatsingen, sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule.

Boreriggen «Discoverer Americas» vil nå bore Kungamanga -prospektet som ligger i den sentrale delen av blokk 2.

Giligiliani-1-funnet er partnerskapets syvende funn i blokk 2. Det etterfulgte de fem store gassfunnene Zafarani-1 , Lavani-1 , Tangawizi-1 , Mronge-1 og Piri-1 , i tillegg til et funn i Lavani-2 -brønnen.

Statoil er operatør for lisensen i blokk 2 på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent.

Statoil har vært i Tanzania siden 2007.