StatoilHydros lovende Obseum-prospekt med avgrensingsbrønn 7223/5-1 ga skuffende resultater.

Det ble gjort et olje-og gassfunn på prospektet tidlig i 2008, og målet med avgrensingsbrønnen var å bestemme størrelsen på funnet.

Den siste brønnen påviste to mindre gasskolonner i sandsteiner av midtre trias alder. Kvaliteten er middels i det grunneste funnet og dårlig i det dypeste, skriver Oljedirektoratet.

Brønnen viste ikke spor av olje, slik at størrelsen på oljedelen av funnet anses som minimal. Verken det grunneste eller det dypeste funnet anses som kommersielt interessant.

– Det er alltid skuffende med slike resultater, men vi har fortsatt tro på området i Barentshavet, sier talsmann for StatoilHydro, Geir Gjervan, til Oilinfo.

Obesum ble under forrige ukes presentasjon av «Sokkelåret 2008» trukket frem som et viktig prospekt for området i Barentshavet. De tørre resultatene fremstår dermed som overraskende.

– Det er alltid slik at man må bore i grunnen for å påvise hydrokarboner. Og det har vi nå altså gjort, uten hell, sier Gjervan.

Dette er den tredje brønnen i utvinningstillatelse 228. Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2525 meter under havflaten, og er nå permanent plugget og forlatt.

Den halvt nedsenkbare riggen «Polar Pioneer» stod for arbeidet, og riggen skal nå videre til utvinningstillatelse 104 på Katla-prospektet i Nordsjøen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR