StatoilHydro har fått samtykke av Petroleumstilsynet til leteboring i Norskehavet med Ocean Vanguard.,Petro.no

Kart: Ptil

Samtykket gjelder ifølge Petroleumstilsynet boring av letebrønn 6608/11-6 som tilhører utvinningstillatelse 128.

Brønnen ligger ca 17 kilometer nordøst fra Norne, avstand til nærmeste land (Vega utenfor Brønnøysund i Nordland) er 165 kilometer.

Vanndypet på stedet er 357 meter.

Ocean Vanguard (tidligere West Vanguard) er av typen Bingo 3000 som ble ferdigstilt i 1982 ved Trosvik Verksted AS. Riggen, som opereres av Diamond Offshore Netherlands BV, har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger.
I følge samtykkesøknaden vil Ocean Vanguard starte boringen
medio juli 2008, og med forventet varighet i overkant av en måned.