Teknologiselskapet Octio, med kontor i Harstad og Bergen, har tegnet en ny rammeavtale for Shells enorme gassfelt Ormen Lange. Den omfatter overvåking av vanninnstrømning og endring av høydenivå på havbunnen under produksjon. Kilde: Kupa

Rammeavtalen har en varighet på tre år med virkning fra 2016.

-Dette er en stor milepæl for Octio Gravitude og etablerer oss enda sterkere som en viktig leverandør av geofysiske tjenester, sier John Even Lindgård ved selskapets kontor i Harstad.

Konkret omfatter rammeavtalen innsamling av 4D Gravimetri og innsynkningsdata for Shell på Ormen Lange.

Registrerer endringer

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt og befinner seg på 300 til 1100 meters havdyp. Reservoaret ligger i Norskehavet – 120 kilometer vest for Kristiansund.
– Ved å bruke 4D gravimetri og innsynkningsdata er det mulig å registrere endringer i reservoaret under produksjon. Dette er mer kostnadseffektivt enn andre metoder.

– Ved å tolke disse dataene kan endringer i kontakten mellom gass og vann registreres og brukes til å optimalisere fremtidig drenering i reservoaret. I praksis foretas målinger fra instrument som senkes via fjernstyrt ubåt ned på betongklosser (faste referansepunkt) på havbunnen. Etter en periode foretas nye målinger fra de samme klossene. Disse kan for øvrig fjernes når et felt fases ut, sier Lindgård.

Teknologiselskapet Octio har tegnet en ny rammeavtale med Shell/Ormen Lange som omfatter overvåking av vanninnstrømning og endring av høydenivå på havbunnen under produksjon. Her viser John Even Lindgård ved Harstad-kontoret en skisse av Ormen Lange under vann med bl a  brønnrammer, brønner og rørledninger. Foto: Gunnar Lund
Teknologiselskapet Octio har tegnet en ny rammeavtale med Shell/Ormen Lange som omfatter overvåking av vanninnstrømning og endring av høydenivå på havbunnen under produksjon. Her viser John Even Lindgård ved Harstad-kontoret en skisse av Ormen Lange under vann med bl a brønnrammer, brønner og rørledninger. Foto: Gunnar Lund

Viktig for Barentshavet

-Målingene på Ormen Lange foretas på store dyp. Er systemet tilpasset krevende geologi og betydelig grunnere havdyp i Barentshavet?

-Avtalen åpner for å promotere andre områder. Grunne områder i Barentshavet passer utmerket for vår teknologi og gir unike muligheter for kostnadseffektive løsninger og bedre forståelse av olje og gassproduksjon. Ikke minst i områder med svært krevende geologiske forhold som i Barentshavet, sier John Even Lindgård, og legger til:

-Dette er grønn teknologi som ikke vil interferere med fiskerier og marint liv slik seismikk kan bidra til.

Fakta Ormen Lange:

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt og befinner seg på 300 til 1 100 meters havdyp.
•Reservoaret ligger 120 kilometer sørnordvest for Kristiansund i Norskehavet, nesten 3 000 meter under havoverflaten. Ormen Lange-reservoaret dekker et område på ca 350 km2 – nesten like stort som hele Molde kommune.
•Konseptløsningen for Ormen Lange inkluderer 24 brønner fordelt på fire brønnrammer. Den fjerde brønnrammen ble installert i 2011/2012.
•Brønnstrømmen blir prosessert på landanlegget på Nyhamna før den eksporteres 1200 kilometer gjennom verdens nest lengste rørledning, Langeled, til Easington i England.

Nyheter fra Petro.no

Forrige artikkelStatoil forlenger rammekontrakt med 4Subsea
Neste artikkelFlere kontrakter for Dof

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR