Noreco får bore høyprospektiv Norskehav-brønn.

OD har nå godkjent Norecos søknad om å bore 6608/10-16 Verdande. Brønnen ligger på 370 meters havdyp i PL 484 i Norskehavet, ca. 14 km nord for Norne FPSO og 24,5 km nordøst for Marulk- feltet. Planlagt oppstart er tidligst februar 2014. og varigheten av operasjonen er estimert til 68 dager for et tørt hull -scenario og 137 dager ”ved positive indikasjoner på hydrokarboner.” Dette inkluderer et mulig sidesteg.

Hovedbrønnen er planlagt boret til ca 4.025 m total dybde (TD), som er ca. 20 meter inn i Åre-formasjonen. Dersom det påvises hydrokarboner i reservoaret, kan det bli boret et sidesteg; enten mot nord for å påvise hydrokarboner i Verdande Nord segmentet, eller mot vest for å finne olje-vann-kontakt (dersom denne ikke ble påvist i hovedbrønnen). Dette vil først blir boret til 2.030 meter. Dersom det her påvises mer enn 9 meter formasjon med gass og god permeabilitet i Blålange formasjonen, vil sidesteget bores videre til 3.550 meter TD.

Funnsannsynligheten anslås av operatøren til 29 prosent, man skal bruke semien «Bredford Dolphin» til boringen.

Partnere i lisensen er Noreco (operatør – 40 prosent eierandel), Dana Petroleum (30 prosent), Explora Petroleum AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge (10 prosent).

Forrige artikkelSkal frakte Statoil-rigger til Norge
Neste artikkelCargotec med subseakran-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR