Oljedirektoratet (OD) har bestemt seg for å utvide ordningen med å betale norske fiskere for å holde seg borte fra områder i Nordland VII og Troms II der det skal skytes seismikk i sommer.

Den opprinnelige ordningen var for faste bruk som garn og line, men nå skal ordningen utvides til å gjelde fiskere som bruker snurrevad og juksa også. Snurrevad er en type not for å fange bunnfisk, mens juksa er en type dypagnsnøre.

MINDRE TORSK I BøTTA: Ordningen for
kompensasjon for fiskere i seismikkområder
skal nå utvides.

– Bakgrunnen for at OD har besluttet å utvide ordningen til også å gjelde snurrevad- og juksafiskere, er innspill fra Nordland Fylkesfiskarlag og innspill fra møtene OD hadde med fiskere i Vesterålen i begynnelsen av juni. Både fiskerlaget og enkeltfiskere har påpekt at også de som fisker med juksa og snurrevad blir forhindret som følge av at OD skal samle 3D-seismikk i seks uker i perioden 29. juni til 9. august.

Fiskerne har svarfrist til 23. juni for å melde seg på ordningen. For å omfattes av ordningen må en være aktiv fisker som tidligere har levert fangst fra seismikkområdene i perioden 28. juni til 10. august.

Frikjøpsordningen har tidligere vakt sterke reaksjoner blant fiskerne, men i går gikk Fiskarlaget ut og gikk god for ordningen. Ifølge Oljedirektoratet har flere fiskere meldt sin interesse for ordningen.

– Mellom 50 og 60 fiskere har så langt gitt positiv tilbakemelding på den opprinnelige frikjøpsordningen. OD håper at utvidelsen medfører at enda flere fiskere takker ja til tilbudet, slik at det blir mulig å gjennomføre sommerens seismikkinnsamling, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

I fjor var det rundt 180 fiskere som leverte fangst i perioden det i år skal skytes seismikk. På bakgrunn av dette regner en med at frikjøpsordningen kan komme til å koste mellom 13 og 15 millioner kroner.

I samband med innsamlingen av seismiske data skal det også forskes på skremmeeffekt seismikken har på fisk.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR