Eni har fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore letebrønn 7222/1-1 Aurelia med «Scarabeo 8».

Brønnen ligger i PL 226 B i Barentshavet, og er lokalisert 250 km i luftlinje nord-vest av Polarbase, Hammerfest, ved 424 meters havdyp. Operatøren har tidligere fått Petroleumstilsynets samtykke til å bore brønnen.

Det er den Saipem-opererte semien «Scarabeo 8» som skal bore letebrønn 7222/1-1 Aurelia. Riggen er tilpasset boring i arktiske områder. Boreperioden var opprinnelig estimert til å starte medio mai 2016, avhengig av når boreriggen er tilgjengelig, ifølge Eni.

Hovedmålene for brønnen er trias sandsteiner i Kobbe- og Ladin Snaddformasjonene, samt karbonater i Ørn-formasjonen av nedre perm alder.

Sekundære mål er Carnian Snadd sandstein av trias alder og øvre perm karbonater i Røye-formasjonen.

Eventuelt funn i trias sandstein forventes å inneholde olje og gass, mens de permiske karbonatene har en 50/50 sannsynlighet for å inneholde enten olje eller gass.

Prediksjonsstudier indikerer at brønnen hverken har høyt trykk eller høy temperatur.

Operasjonen er antatt å vare 58 dager hvis det ikke påvises hydrokarboner, og 82 dager hvis det gjøres funn.

PL 226 ble tildelt 13. mai 2011, i den 21. konsesjonsrunden, og består av blokkene 7222/2 og7222/3.

Eni Norge AS er operatør i lisens 226 B (60 prosent), og partnere er Edison Norge AS (20 prosent) og E.ON E&P Norge AS (20 prosent).

Abonner på nyhetsbrev fra Petro.no.

Forrige artikkelFår starte opp Rutil
Neste artikkelTror ledigheten fortsetter å stige

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR