Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS tillatelse til å bore avgrensningsbrønn 16/2-13 på Johan Sverdrup.

Brønnen skal bores av «Bredford Dolphin» ifølge OD. Arealet i dette løyvet består av deler av blokkene 16/2 , 3 , 5 og 6 . Brønnen ligger om lag 2,4 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 og fem kilometer nordvest for avgrensingsbrønnen 16/3-4 på Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen. Operasjonen har en estimert varighet på 43 dager avhengig av funn.

Lisens 501 ble delt ut 23. januar 2009 (TFO 2008). Dette er den niende brønnen som blir boret innefor løyvets areal.
Tillatelsen forutsetter at de andre tillatelsene som kreves av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten starter. Petroleumstilsynets tillatelse fikk Lundin 31. mai.

Operatør i lisens 501 er Lundin med 40 prosent eierandel. Partnerne i lisensen er Statoil (40 prosent) og Maersk (20 prosent).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR