«Maersk Interceptor» skal bore letebrønn 25/10-15 S Roverkula for Det norske i Nordsjøen.

Letebrønn 25/10-15 S ligger i blokk 25/10 i PL 626 sentralt i Nordsjøen, ca 152 km vest for Utsira. Brønnen ligger om lag 19 km nord for Ivar Aasen og 15 km sørvest for Balder. Vanndypet i området er om lag 117 meter.

Brønnen er en av syv leterbønner som Det norske har planlagt å bore i 2016. Det er jackupen «Maersk Interceptor» som skal bore letebrønn 25/10-15 S, med tidligste planlagt borestart 1. juli 2016.

Oljedirektoratet har nå gitt Det norske tillatelse til å bore brønnen.

Brønnen er planlagt boret i fire seksjoner og et pilothull, til et totalt vertikalt dyp (TVD) på ca. 2727 m.

Formålet med brønnen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i flere forventede sandsteinsformasjoner i øvre Jura til pre-Jura.

Spenn i volumanslagene

Per i dag foreligger kun estimater på reservoaregenskaper, basert på seismiske undersøkelser, nærliggende brønner og antatt liknende reservoar.

Det er ikke mulig å kartlegge tykkelsen av de prognoserte reservoarene basert på seismiske data. Dette fører til et betydelig spenn i volumanslagene for prospektet.

De prognoserte reservoarene er gjennomsatt av små og mellomstore forkastninger. Slike forkastninger kan sette begrensninger for kommunikasjon i reservoarene. Dersom sandene er av god nok kvalitet, men oppstykket, slik at det ikke er kommunikasjon utover i reservoaret, vil en produksjonsbrønn kun produsere ut en liten lomme av hydrokarboner, mens det store kommersielle volumet vil ligge låst i en rekke mindre lommer.

Grunnet usikkerhet knyttet til forkastningenes betydning for fluidstrømning, er det nødvendig å foreta en produksjonstest ved et funn (Drill Stem Test). Dette er den eneste måten hvor det kan avgjøres om eventuelle produksjonsbrønner vil kunne levere kommersielt tilstrekkelige produksjonsrater, samt finne ut om reservoaret har tilstrekkelig med kommunikasjon.

Dersom hydrokarboner blir oppdaget, vil det bli tatt kjerneprøver, boret inntil to sidesteg samt gjennomført en formasjonstest. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Utvinningstillatelse 626 ble tildelt 2. februar 2012.

Det norske oljeselskap er operatør i PL 626 (50 prosent), med partnerne Tullow Oil Norge (30 prosent), Fortis Petroleum Norway (10 prosent) og MOL Norge (10 prosent).

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelProduksjonsnedgang i mai
Neste artikkelGlobale endringer i energimarkedet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR