Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger, ifølge Oljedirektoratet (OD).

Plan for utbygging og drift (PUD) for Vestflanken 2, ni kilometer fra Oseberg feltsenter i den nordlige delen av Nordsjøen, ble godkjent av Olje- og energidepartementet tirsdag.

Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området. Prosjektet skal bidra til forlenget levetid for Oseberg-feltet som har vært i produksjon siden 1988. PUD ble levert i desember i fjor.

Ubemannet brønnhodeplattform

Den valgte utbyggingsløsningen for Oseberg Vestflanken 2 er en bunnfast, ubemannet brønnhodeplattform. Plattformen vil verken ha prosessutstyr, boligkvarter, boreanlegg eller helikopterdekk.

Brønnene på feltet skal bores av en mobil boreenhet, mens vedlikehold skjer ved at et støttefartøy med tilpasset gangbro legger seg inntil plattformen.

Konseptet er nytt på norsk sokkel, men vanlig på dansk og nederlandsk sokkel.

– Jeg synes dette er et spennende konsept, og Oljedirektoratet tror det kan være konkurransedyktig også for andre fremtidige utbygginger, sier Tomas Mørch, underdirektør for Nordsjøen nord i Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet mener at ubemannede brønnhodeplattformer oftere bør vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

Operatør Statoil og partnerne Petoro, Total og ConocoPhillips har anslått kostnadene for utbyggingen til 8,2 milliarder kroner (2015).

Investeringen gjør det mulig å hente ut 17,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (cirka 110 millioner fat o.e). Oljen utgjør nær 10 millioner kubikkmeter (62 millioner fat) av reservene, mens gassreservene utgjør 7,8 milliarder Sm3.

Reservoarene ligger fra 2.400 til 3.100 meter under havoverflaten.

Brønnhodeinnretningen har ti brønnslisser. For å øke utvinningen av olje, skal to av disse brukes til å injisere gass. I tillegg skal to produksjonsbrønner bores fra en eksisterende bunnramme på Vestflanken.

Ytterligere injeksjon skal skje ved å hente inn gass gjennom en ny rørledning fra gassinjeksjonssystemet som allerede finnes i området. Brønnene på Vestflanken 2 skal styres fra feltsenteret på Oseberg, hvor også oljen og gassen skal prosesseres.

Forrige artikkelGina Krog snart klar for Nordsjøen – film
Neste artikkelRepsol og Talisman henter ut synergier

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR