Mindre leting, mer produksjonsboring. Det er Oljedirektorat-direktør Johannes Kjødes klare oppfordring til oljeselskapene på norsk sokkel. Kostnadskutt kan føre til at tidskritiske prosjekter på felt ikke blir gjennomført.

TRENGER RIGG: Snorre-feltet er ett av feltene på sokkelen som trenger rigg, sier direktør for utvinning og drift i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde. Foto: STATOILHYDRO
KORTSIKTIG: Johannes Kjøde syns oljeselskapene er for kortsiktige. – Selskapene har mye vekt på nåverdi. Penger i dag og penger neste år er veldig viktig, mens penger om ti år er mindre viktig, sier han til Oilinfo Weekend.
Foto: ALF INGE MOLDE

– Det er noe med fugler i hånden og fugler på taket. Det er en stor grad av risikovilje hos selskapene når det gjelder leting. Vi skulle ønske at det ble vist samme risikovilje for det de har på hand, altså prosjektene på feltene, sier direktør for utvinning og drift i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde, til Oilinfo Weekend.

Ved utgangen av 2008 viser Oljedirektoratets ressursregnskap at oljeselskapene på norsk sokkel hadde inne 73 funn og 280 prosjekter for økt oljeutvinning til vurdering. Funnene og prosjektene ble meldt inn i oktober 2008 – på en tid der oljeprisen fremdeles var svært høy og mange prosjekter så mer lovende ut enn de har gjort utover 2009.

– Prioriter rigger til feltene
Kjøde frykter at flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kan ryke på grunn av lavere oljepris og kostnadsbesparelser i oljeselskapene. Det vil gå ut over produksjonen på sikt.

– Alle de 73 funnene er navngitte, og vil de fleste forventes utbygd over tid. Når det gjelder de 280 prosjektene for økt utvinning er dette et tall som har økt etter hvert. Prosjektene må prøves gjennom alle beslutningsledd i selskapene, og mange av dem vil komme til en beslutning før eller siden. Men noen av prosjektene er tidskritiske, sier Kjøde.

Etter flere år med høy leteaktivitet på sokkelen ber Oljedirektoratet oljeselskapene om å bruke mer av den knappe riggkapasiteten på feltene.

– Letebølgen har vært villet, og den har vært politisk besluttet. Vi er veldig fornøyd, og spesielt StatoilHydro har gjort en kjempejobb. Nå trenger vi å prioritere rigger til å hente ut de tidskritiske ressursene i feltene.

– Vi trenger å bore nye produksjonsbrønner, rense opp i eksisterende brønner, overhaling, håndtere rustproblemer og å bore injeksjonsbrønner for gass og vann. Dette har selskapene slitt med å finne kapasitet til, sier Kjøde.

Vær mer aggressiv
Kjøde trekker fram Tampen-området, og Snorre spesielt, som et eksempel på felt som nå trenger rigg. Snorre er et av feltene på sokkelen med størst gjenværende ressurser, og det pågår en rekke utredninger for hvordan man skal få hentet opp mer av ressursene.

– Ett av prosjektene heter Snorre 2040, noe som viser tidsperspektivet operatøren har for feltet. Men dagens innretninger er ikke tilstrekkelige, og hva gjør man? Skal man bygge nytt? Hva gjør man med de gamle? Skal man bygge ut med undervannsløsning? Kartlegging av undergrunnen i Snorre er komplisert, men her gjøres det nå et målrettet arbeid av operatøren som vi håper vil legge grunnen for gode langsiktige beslutninger. sier Kjøde.

Haltenbanken er et annet eksempel. Ifølge OD-direktøren trenger området både brønnoverhalinger og boring av nye produksjons- og injeksjonsbrønner. Og slik kunne han ha fortsatt.

Johannes Kjøde ønsker ikke å svartmale situasjonen. Han mener at oljeselskapene gjør mye rasjonelt og godt. Og 280 prosjekter for økt utvinning fra eksisterende felt viser at det jobbes kreativt i organisasjonene, mener han. Likevel skulle han ønske at det ble vist en større grad av aggressivitet i feltene.

– Forventet oljepris er helt klart en veldig viktig faktor. Man får god økonomi i mange flere prosjekter med en oljepris på 80 dollar fatet i forhold til 40 dollar fatet. Men det lover jo godt når StatoilHydro sier at de fleste av de store prosjektene vil leve godt med en pris på 55 til 60 dollar per fat, sier Kjøde.

Penger i dag viktig, ikke penger om ti år
På mange måter befinner Oljedirektoratet og oljeselskapene seg i to forskjellige verdener. Oljedirektoratet trenger ikke å bry seg med børsdrivende faktorer som reserveerstatning for hvert enkelt selskap og kvartalsresultater.

Oljedirektoratet trenger ikke å være redd for å bli tatt i markedet, noe som gir oljeselskapene mindre kredittverdighet og større problemer med å skaffe til veie de store pengesummene det kreves å bygge ut et felt. Oljedirektoratet risikerer heller aldri å bli oppkjøpskandidat for pengesterke konkurrenter i dårlige tider.

Som statens forvaltningsorgan har Oljedirektoratet som rolle å bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Dette gir Oljedirektoratet råd til en helt annen langsiktighet enn oljeselskapene. Kjøde er likevel ikke i tvil om at oljeselskapene tenker for kortsiktig.

– Selskapene har mye vekt på nåverdi. Penger i dag og penger neste år er veldig viktig, mens penger om ti år er mindre viktig.

– Hensynene oljeselskapene må ta i forhold til børsen gjør at de i våre øyne av og til blir for kortsiktige, det er det ikke tvil om, sier Kjøde.

Enormt potensial i økt utvinning
For selv om økt utvinning fra eksisterende felt ikke klinger like godt i børsører som nye funn, er potensialet stort. I snitt hentes under halvparten av oljen i feltene på sokkelen opp.

Stjerneeksemplene på felt hvor man har fått det til er Ekofisk og Statfjord.

– På Statfjord greier man å hente opp over 70 prosent av oljen i noen av forekomstene, og blant annet ved hjelp av vanninjeksjon har Ekofisk tredoblet de utvinnbare reservene. Ekofisk kan komme til å ha en levetid på 70, 80 kanskje 90 år gitt at nødvendige beslutninger blir gjort i tide. Det viser at det er viktig å ikke være for kortsiktig. Ekofisk er et virkelig eventyr, sier Kjøde.

I 2005 satte Olje- og energidepartementet seg et mål om å finne fem milliarder fat nye ressurser innen 2015. Selv om leteboring er viktig for å nå dette målet, mener Oljedirektoratet at så mye som tre fjerdedeler må komme fra økt utvinning.

Denne saken er hentet fra Oilinfo Weekend. Oilinfo Weekend er vårt ukentlige, mailbaserte nyhetsbrev som oppsummerer ukens nyheter og bringer frem menneskene bak nyhetene i oljebransjen. I tillegg presenterer vi mat/vin stoff, offshore-været og golftips.

Her bestiller du abonnement på Oilinfo Weekend . Tjenesten er gratis!
Weekend-redaksjonen kan tipses på magnus@oilinfo.no

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR