Oljedirektoratet har gitt GdF Suez tillatelse til å bore en letebrønn på det omstridte prospektet Pumbaa i lisens 469, men operatøren må vente på at en klage til Miljøverndepartementet er ferdigbehandlet før de kan bore.

Pumbaa-boringen har møtt stor motstand fra miljøvernere, fordi brønnlokasjonen ligger nær Sularevet, som er ett av verdens største kjente dypvanns kaldvannskorallrevkompleks. Korallrevet ble oppdaget av Statoil i forbindelse med utbygging av gasstransport fra Haltenbanken, og ble beskyttet mot bunntråling i mars 1999.

Tidligere i år fikk GdF Suez tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn (SFT) til å bore brønnen, men med strenge krav til utslipp.

– Vi stilte blant annet krav om at borekaks fra alle hullene utenom topphullet skulle samles opp, noe som også gjaldt såkalt partikulær borevæske. Dette måtte flyttes i hvert fall 300 meter bort fra borestedet, altså enda lenger bort fra revet, sier avdelingsingeniør Mathilde Juel Lind i seksjon for petroleumsvirksomhet hos SFT til Petro.no.

Greenpeace syns ikke dette var godt nok, og klagde utslippstillatelsen inn for Miljøverndepartementet, hvor saken nå er til behandling. Departementet vil ikke si noe om når saken vil være ferdig behandlet, og kan heller ikke love at den er ferdigbehandlet til planlagt boreoppstart som er i slutten av september.

– Det blir ren gjetning å komme med slike løfter. Er det ting som ikke er blitt avklart til da, så må en rett og slett bare vente til behandlingen av klagen er ferdig, sier kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet til Petro.no, og legger til at når saken er ferdigbehandlet hos Miljøverndepartementet, kan den ikke klages videre i systemet:

– Nei, når departementet har sagt sitt, er saken endelig avgjort, sier han.

Letebrønnen 6407/12-2 ligger i lisens 469, og skal etter planen bores av «Aker Barents» mot slutten av måneden. GdF Suez har en andel på 52,5 prosent, mens Aker Exploration har 25 prosent og Discover Petroleum har 22,5 prosent.

Denne saken er hentet fra vårt søsternettsted Petro.no . Både Petro.no og Oilinfo er en del av mediehuset PETROmedia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR