Den 10. juli kl 06.00 begynner Oljedirektoratet (OD) å samle inn seismikk i Norskehavet utenfor Helgelandskysten.

Seismikken skal samles inn området Nordland IV og V under et program planlagt å vare en måned. OD har fått i oppdrag fra Stortinget å kartlegge havbunnen i området. Formålet er å få kunnskap om potensielle petroleumsforekomster.

Opprinnelig skulle innsamlingen ha startet 1. juli, men den ble utsatt for å unngå Havforskningsinstituttets makrellkartlegging i det samme området. Datainnsamlingen er delt inn i fire delområder, kalt Area 1, 2, 3 og 4. Hensikten med inndelingen er å gjøre seg ferdig ned ett område om gangen, for slik å være til minst mulig hinder for fiskeriene. Ifølge OD vil arbeidet starte i det nordligste området.

Hver morgen vil Bodø radio kunngjøre posisjonene til seismikkfartøyet som står for innsamlingen; Artemis Atlantic, og melde fra om hvor fartøyet vil befinne seg de neste 24 timene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR