Med en oljeproduksjon på 1.728.000 fat hadde man i juli den største oljeproduksjonen for en måned på over fem år. Det kommer frem i Oljedirektoratets (ODs) oversikt av produksjonstall for juli.

Foreløpige produksjonstall for juli 2016 viser en gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2.136.000 fat olje, NGL og kondensat.

Det totale gassalget var 9,1 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), dette er 0,9 GSm3 mer enn måneden før.

Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik (juni i parentes): 1.728.000 fat olje (1.449.000 fat olje), 375.000 fat NGL og 33.000 fat kondensat (365.000 fat NGL og kondensat) i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen ligger ti prosent over produksjonen i juli i fjor og er ni prosent over OD sin prognose for juli 2016. Det er en oppgang på 322.000 fat olje per dag (ca. 18 prosent) sammenlignet med juni 2016. Det er vanlig med noe redusert produksjon i juni på grunn av at noen felt ofte stenger for vedlikehold.

Årsakene til den høye produksjonen i juli er at mange felt produserer over forventning, og at Goliat nå bidrar betydelig, og er den fjerde største oljeprodusenten denne måneden.

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2016 er om lag 138,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.). Av dette er om lag 54,4 MSm3 o.e olje, om lag 13,6 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er solgt om lag 70,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 7,3 MSm3 o.e. høyere enn på samme tid i 2015.

Forrige artikkelDof Subsea og Technip har tatt levering av «Skandi Açu»
Neste artikkelOljeprisen nærmer seg USD 50 for fatet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR