Etter en høringsuttalelse til Olje-og energidepartementet fastslår Oljedirektoratet at ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) bør fortsette.

BARENTSHAVET: Illustrasjonen viser utdelte om-
åder i TFO-ordningen i 2008. (foto:OED)

Oljedirektoratet (OD) konkluderer med at TFO-ordningen har fungert etter hensikten, og har bidratt til mer effektiv leting i modne områder og til å sikre en framtidig effektiv utnyttelse av ressursene på norsk sokkel.

– Arbeidsbetingelsene i TFO-ordningen har medført raskere sirkulasjon av areal, noe som sammen med det store antallet tildelinger av utvinningstillatelser har gitt økt leteaktivitet i modne områder, melder OD.

Høsten 2008 besluttet Olje- og energidepartementet å gjennomføre en evaluering av TFO-ordningen på norsk sokkel. Oljebransjen, fiskeriorganisasjonene, miljøbevegelsen og statlige tilsyn ble invitert til å komme med synspunkter på ordningen gjennom en bred offentlig høring. Firsten ble satt til 20. januar 2009.

TFO-ordningen ble innført i 2003, og innebærer årlige tildelinger av utvinningstillatelser i modne områder. Nye aktører på norsk sokkel har vist særlig stor interesse for ordningen, men den har også vært sterkt kritisert av miljøvernorganisasjonene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR