Oljedirektoratet forventer å få inn fem utbyggingsplaner innen utgangen av året. 

Yme-feltet i Nordsjøen var i produksjon fra 1996 til 2001. Deretter ble det stengt, og innretningene fjernet. I 2007 ble det godkjent en ny PUD for Yme. Feltet ble bygd ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning (MOPU). På grunn av strukturelle mangler kunne ikke denne innretningen brukes, og den ble fjernet i 2016 uten at produksjonen på feltet hadde startet. Rettighetshaverne, med Repsol som operatør, planlegger å sende inn revidert PUD høsten 2017. Planen er å bruke en oppjekkbar innretning med bore- og prosessanlegg til å produsere de gjenværende ressursene i Yme.

Snorre Expansion i Nordsjøen er det største prosjektet for økt oljeutvinning på norsk sokkel. Snorre er et av feltene på sokkelen som har størst gjenværende oljevolumer.  Prosjektet innebærer en omfattende havbunnsutbygging med seks nye havbunnsrammer koblet opp mot Snorre A- plattformen. I tillegg omfatter det oppgradering av Snorre A-innretningen og økt gassinjeksjon. Dette kan gi nær 30 millioner Sm3 mer olje. Investeringene er estimert til 24 milliarder kroner. Det er planlagt å levere PUD for prosjektet i desember.  Levetiden til feltet strekker seg til etter 2040. Statoil er operatør.

Snadd er et 60 kilometer langt gassfunn vest for Skarv-feltet i Norskehavet. Det ligger i Skarv Unit hvor Aker BP er operatør. PUD er ventet levert i slutten av fjerde kvartal. Snadd er planlagt utbygd i to faser på grunn av gassprosesseringskapasiteten på produksjonsskipet Skarv. Fase 1 (sør) skal etter planen starte produksjon i 2020 og fase 2 (nord) i 2023. Fase 2 inkluderer også Snadd Outer i PL212E som har samme eiere. Utvinnbare gassreserver er 25 milliarder Sm3, og investeringskostnadene er anslått til 10,8 milliarder kroner.

Pil/Bue er to olje- og gassfunn i Norskehavet. Utvinnbare oljereserver er om lag 15 millioner Sm3 olje og 3,7 milliarder standard kubikkmeter gass. Investeringsestimatene er på 1,7 milliarder kroner. PUD forventes i desember. Planlagt produksjonsstart er i 2020. VNG Norge er operatør for utbyggingen.

Johan Castberg i Barentshavet ble påvist i 2011. Operatøren Statoil planlegger å levere PUD i siste kvartal 2017, og produksjonen er planlagt å starte i 2022. Funnet skal bygges ut på havbunnen med ti bunnrammer og to satellitter koblet opp mot en skipsformet flytende produksjonsinnretning (FPSO). Den første produksjonsfasen er ventet å gi 88 millioner Sm3 olje, og det er mulig å øke utvinningen betydelig ved å bore flere brønner. Feltet skal drives fra Harstad og ha operasjonsbaser for drift og helikoptertransport i Hammerfest. Levetiden på feltet er ventet å strekke seg ut over 2050, og investeringene er beregnet til om lag 49 milliarder kroner.

Dette skriver direktoratet i en halvårsoppsummering.

Forrige artikkelNå skrotes denne riggen
Neste artikkelAlta og Gohta det neste store for Lundin Norway

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR