…og flere lønnsomme utbygginger.,- På en mer moden kontinentalsokkel er effektiv bruk av den etablerte infrastruktur viktig for å oppnå en god ressursforvaltning. Det er myndighetenes ansvar å sørge fro å legge til rette for forutsigbare og rimelige vilkår for bruk av andres innretninger, samt bidra til at forhandlingene skjer på en effektiv måte, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.


– At selskapene som påviser og bygger ut funn på norsk sokkel oppnår forutsigbare og rimelige vilkår for bruk av andres innretninger, er en viktig del av vår regulering. Gjennom forskriftsendringen legger vi enda bedre til rette for at fortjenesten ved en utbygging forblir hos utbygger. På denne måten gjør vi mer leting og flere utbygginger lønnsomme, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I Meld. St. 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten, ble det varslet at regjeringen vil endre forskrift om andres bruk av innretninger med sikte på mer effektiv ressursutnyttelse og at mest mulig fortjeneste tas ut på de nye feltene og ikke gjennom eierskap til eksisterende innretninger.

Olje- og energidepartementet fastsatte fredag 21. desember endring i forskrift om andres bruk av bruk av innretninger, som trer i kraft 1. januar 2013. Den opprinnelige forskriften trådte i kraft 1. januar 2006. Ut fra hensynet til god ressursforvaltning, har forskriften til formål å oppnå effektiv bruk av innretninger. Dette for å sikre rettighetshavere på norsk sokkel gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet og øke verdiskapingen.

Utkastet til endring av forskriften var på høring høsten 2012. Olje- og energidepartementet har mottatt mange høringsuttalelser som dekker et bredt spekter av temaer. Hovedprinsippene fra utkastet som ble sendt på høring er videreført, men departementet har gjort enkelte tilpasninger i forskriftsteksten som følge av de innkomne merknadene.

Forrige artikkelUtvider «Safe Scandinavia»-kontrakt
Neste artikkelHelge Eide slutter i DNO

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR