Statoil og ConocoPhillips har fått et tydelig signal om at Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet vil ha fortgang i utbyggingen av King Lear og Tommeliten Alpha i Nordsjøen.

Eierne har fått frist til 1. juni med å utrede hvordan funnene bør utvikles for å skape størst mulig samlet verdi.

Det kommer frem i dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Mulighet for fellesutbygging
«Begrensninger i eksisterende infrastruktur på Ekofisk kan omgås gjennom alternative muligheter, slik som å utvinne ressursene i henholdsvis Tommeliten Alpha og King Lear ved å bygge ut en ny gassprosesseringskapasitet i området. Videre ønsker OD at det foretas ytterligere arbeid for å modne fram en best mulig utvikling av King Lear», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Statoil.

Bakgrunnen for brevet er at Statoil har søkt om fritak for arealavgift for lisensene 146 og 333.

Et slikt fritak kan innvilges dersom eierne er forhindret fra å utføre aktivitet i lisensen av «utenforliggende årsaker».

Deler av begrunnelsen for Statoils søknad er sladdet i dokumentet petro.no har fått innsyn i, men «markedsforhold» og gjennomførte boringer og funn i lisensene er blant argumentene selskapet har brukt i søknaden.

Søknaden avslått
Statoil har allerede fått innvilget et slikt fritak for 2015 og 2016, men OD ser ikke grunnlag for ytterligere utsettelser.

«Etter ODs vurdering er det ikke grunnlag for å gi fritak for boring av brønner i forlengelsesperioden i henhold til petroleumsforskriftens §39 tredje ledd. Det er allerede innvilget 2 års fritak for brønnene knyttet til Romeo og Julius. Det følger av tredje ledd at slike fritak gis for to år, og det kan dermed ikke innvilges ytterligere fritak. Brønn 2/4-21 (King Lear) ble ferdigstilt i 2012, og dette fritaksgrunnlaget er således foreldet».

På dette grunnlaget er søknaden blitt avslått, og selskapene har altså fått frist til 1. juni med å vurdere hvordan funnene bør utvikles.

Advarte mot hastverk
King Lear er anslått å inneholde mellom 70 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. Nabofunnet Julius er anslått til 15-75 millioner fat. Tommeliten Alpha inneholder ifølge Oljedirektoratets faktasider, rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav det meste er gass.

Statoil har, ifølge tidligere korrespondanse, advart myndighetene mot å presse frem en forhastet løsning.

«Vårt arbeid viser at prosjektet er umodent og at det er risiko for verditap dersom man starter for tidlig. Med ytterligere analyser, kan mer optimale løsninger bli tilgjengelige for en områdeutbygging av King Lear, enten det dreier seg om en tilknytning eller en selvstendig utbygging», skrev selskapet i et brev til OED.

Forrige artikkelOdfjells boreskip tildelt kontrakt for to brønner
Neste artikkelNå strømmer oljen fra Flyndre-feltet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR