Statoil har fått et nytt signal om at myndighetene forventer å se en utbyggingsplan for Snorre-utvidelsen på bordet innen utgangen av året.

Statoil har fått innvilget en midlertidig forlengelse av én av Snorre-lisensene, PL057, fram til 1. juli 2018, men ytterligere forlengelse forutsetter innlevering av PUD for prosjektet.

«Departementet har i møter med operatøren signalisert at myndighetenes behandling av søknad om en lengre forlengelse av utvinningstillatelse 057 vil sees i sammenheng med tiltak for å sikre en best mulig utnyttelse av de gjenværende ressursene i Snorre-feltet, herunder utforming av og beslutningsløpet for det tidskritiske prosjektet Snorre Expansion Project», skriver OED i et brev til Statoil.

22 brønner
Planen er å videreutvikle feltet med seks havbunnsrammer, hver med 4 brønnslisser. Det planlegges 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner.

Kostnadsanslaget ligger foreløpig på mellom 22 og 25 milliarder kroner

Planlagt utvinningsgrad i dag er 47 prosent og det er forventet at denne vil øke til 51 prosent på Snorre-feltet som følge av et eventuelt vedtak om å gjennomføre Snorre Expansion.

Krever fleksibilitet
Dette er en plan som departementet er fornøyd med.

«Basert på den dokumentasjonen som er fremkommet fra operatøren, vil et SEP som omfatter seks brønnrammer, 24 brønnslisser, oppgraderinger på Snorre A og import av injeksjonsgass fra Gullfaks for økt utvinning gi et godt grunnlag for å realisere ressurspotensialet og sikre størst mulig verdiskapning på Snorre-feltet. I tillegg skal utbyggingsløsningen tilrettelegges med fleksibilitet til å ta inn eventuelle flere fremtidige brønner», skriver OED.

Departementet gjør det videre klart at det har til hensikt å innvilge en langsiktig forlengelse av de to aktuelle lisensene, 057 og 089, når utbyggingsplanen for Snorre Expansion Project er godkjent av myndighetene.

Forrige artikkel– Kinesere og amerikanere interessert i å kjøpe Aker Solutions
Neste artikkelDette nye helikopteret er klart for norsk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR