Øglegraverne kaller de seg, og i sommer vil de grave fram fossile øgleskjeletter både ved Longyearbyen og på Edgeøya på Svalbard.,NTB

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo har søkt Næringsdepartementet som grunneier og Sysselmannen på Svalbard om å få grave fram tre fossiler av fiskeøgle (ichthyosaur) på toppen av fjellet Muen på Edgeøya, og blant annet et stort skjelett av en pliosaurus ved Knorringfjellet nordøst for Longyearbyen.

Svar på søknadene foreligger ennå ikke, men prosjektleder Jørn H. Hurum ved NHM regner med at tillatelse blir gitt, i år som i fjor.

– Vi regner med å holde på i hvert fall fire år til, sier han til NTB.

Sensasjonelt funn
Hovedmålet for den planlagte utgravningen ved Knorringfjellet er et stort skjelett av en pliosaurus som antas å ha en lengde på 15 meter, og som på NHMs nettsted er omtalt som en «monsterart», og verdens største pliosaur.

Skjelettdeler av denne tidligere ukjente arten ble funnet og gravd ut i fjor sommer, og er nå konservert og utstilt på Naturhistorisk museum i Oslo. Funnet ble betraktet som en sensasjon.
I år er planen å grave ut et annet eksemplar av den samme arten. Hurum er spent på hvor mye som kan finnes av de 150 millioner år gamle knoklene. Foreløpig vet han bare om noen tenner, og biter av skalle og ryggvirvler.

På Knorringfjellet vil forskerne også grave ut to mindre skjeletter av svaneøgler.

Godt bevart fiskeøgle
Utgravningen på Edgeøya gjelder først og fremst det som i søknaden omtales som «et godt bevart fossil av en fiskeøgle (ichthyosaur) i et lag av triassisk alder». Fiskeøglene forsvant for 80 millioner år siden.

Det spesielle med dette funnet, som ble gjort i fjor, er at det cirka 90 centimeter lange fossilet har både hode og hale.

«Fossilet består av et godt bevart hode, ryggvirvler og andre skjelettdeler. Fossiler av denne typen er kjent fra Svalbard fra før, men det er svært sjeldent at hodet er funnet oppbevart og festet til ryggsøylen», heter det i søknaden.

Svalbards øgleskatt
Søknaden om utgravningene på Knorringfjellet inneholder også en beskrivelse av det som kalles «Svalbards øgleskatt». Svalbard regnes blant verdens fire beste lokaliteter for fossiler av havlevende krypdyr, blir det påpekt.

«Dette bare på grunn av den store mengden med skjeletter som er dokumentert på tre korte feltsesonger. Når nå store utgravninger gjennomføres, vil de vitenskapelige resultatene av funnene gi ny viten og forståelse av jorda for 150 millioner år siden og livets utvikling. Dette er den største forekomsten noen gang i polare strøk, og alle funnene hittil er av nye arter», heter det.

Forrige artikkelMorales godtar avstemning om sin framtid
Neste artikkelFlere eldre vil jobbe lengre

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR