Den ferske Draugen-operatøren Okea har planer om å bygge ut Grevling-funnet i Nordsjøen.

Dokumenter petro.no har fått tilgang til, viser at ett av alternativene for en utbygging er å bruke Teekay sin flytende produksjonsenhet Voyager Spirit til å produsere feltet. Den sirkulære FPSO-en produserer nå Huntington-feltet i UK.

En tilknytning til Armada-feltet, der medeier Chrysaor eier vertsplattformen, er dog den mest sannsynlige utbyggingsløsningen.

Men økonomien i prosjektet er marginal, så nå håper Okea at det strandet funn fra 2007 vil styrke utviklingsprosjektet.

Storskrymten-funnet ligger fem kilometer unna og er, ifølge Okea, mulig å produsere med én brønn fra Grevling. Funnet kan bidra med mellom 2 og 22 millioner fat oljeekvivalenter.

Okea skal, ifølge en presentasjon selskapet holder på Paretokonferansen i Oslo, ha søkt om arealet der Storskrymten ligger i årets TFO-runde.

«Sett bort fra en samordning med Grevling-prosjektet, finnes det ingen andre mulige utviklingsscenarioer for funnet», skriver Okea i presentasjonen.

Annonse

Erik Haugane kommer. Kommer du?
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR