Selskapet opplevde økt aktivitet i siste kvartal av 2013 i forhold til samme periode året før. De operasjonelle marginer var i tråd med tidligere kvartaler i 2013.,Hele året endte med en total EBITDA på NOK 175 millioner. Justert for engangsposter som E&P-kostnader, visse advokathonorarer og kostnader i forbindelse med pågående strategiarbeid, var resultatet NOK 208 millioner.

Dette er en økning i forhold til NOK 110 millioner rapportert i 2012.

Selskapet har hatt en jevn vekst innen alle forretningsområder etter at det annonserte sin finansielle og strukturelle omorganisering i første kvartal 2013 .

AGR hadde et travelt år i 2013. Selskapet boret brønner i Vest-Afrika, Middelhavet og på norsk sokkel leverte selskapet sine første brønner i Hoop-området i Barentshavet.

Selskapets Norge-team startet den andre “Bredford Dolphin“-borekampanje i oktober 2013, og skal betjene anlegget på vegne av fire internasjonale operatører. Teamet planlegger for tiden brønner i Titan-området på vegne av RWE Dea Norge, som snart skal spuddes av Leiv Eiriksson. Andre oppdrag i 2014 inkluderer P&A-prosjekter i Asia Pacific, og en forlengelse av Statoils rammeavtale for brønnstyringtjenester.

AGR har startet en ny brønn hver 10 dager siden 2000.

– Denne prestasjonen er bevis på selskapets erfaring og fremragende tekniske ferdigheter fra operasjoner gjennomført i alle mulige miljøer globalt, skriver selskapet i en melding.

Forrige artikkelROV-drift på havbunnen
Neste artikkelLeverer kran til Sør-Korea og Kina

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR