Omega Completion Technology skal hjelpe oljeselskaper med større utnyttelse av oljebrønner.,Gjennom patentert teknologi skal det britiske oljeteknologiselskapet Omega Completion Technology, som nylig åpnet kontor i Sandnes, bistå oljeselskaper med større utnyttelse av oljebrønner. Det skriver selskapet i en melding.

– Juvelen i selskapet er intelligente ventiler som styrer tilstrømningen av olje, og som utnytter hele oljebrønnen, heter det i meldingen.

Oljebrønner blir stadig lengre for å utvinne mest mulig av reservoaret.

– Imidlertid er en stor utfordring med slike lange og horisontale brønner at mesteparten av produksjonen kommer fra området av oljebrønnen som kalles «hælen». I utgangspunktet er dette resultatet av at væsker alltid finner minste mostands vei, men over tid vil forsterkes fenomenet av to årsaker: Dårlig «clean out» av reservoaret og et vanngjennombrudd i hælområdet i brønnen. Begge deler bidrar til betydelig nedgang i utvinningen, skriver selskapet.

– Dette er bevist fra felterfaring når vi har jobbet tett med oljeselskaper i Nordsjøen. Fenomenet er også påvist gjennom trykktestanalyser og produksjonslogging, sier Fredrik Harestad, administrerende direktør i Omega Completion Technology AS.

– I et av tilfellene ble det påvist at den produserende delen fra oljebrønnen kun utgjorde 20 prosent av brønnens total lengde, sier Harestad.

Tidsstyrt fra ytterst til innerst
Det er spesielt disse to utfordringene, intervensjon og komplettering, som ingeniørene i Omega Completion Technology mener de har den beste løsningen på.

Intervensjon omhandler å utføre arbeid i eksisterende brønner, mens komplettering dreier seg om ferdigstillelse av oljebrønner, som oftest nye brønner.

– Det unike med våre løsninger er det vi kaller «Remote Activation Technology». Enkelt fortalt betyr det at vi kan programmere ulike komponenter til å utføre bestemte operasjoner nede i brønnen, sier Harestad.

– Når det gjelder utfordringen med å oppnå like mye oljeutvinning fra hele oljebrønnen, fra innerst til ytterst, tilbyr vi tidsstyrte ventiler som åpner og lukker seg i en strategisk rekkefølge, eller ved å sende unike trykksignaler fra overflaten, sier han.

– Denne teknologien gir en god «clean out» av hele brønnlengden og derfor en betydelig økning i oljeproduksjonen. Hvis du fortsatt opplever vanngjennombrudd i én sone, så kan også den spesifikke ventilen for den aktuelle sonen lukkes slik at oljen kun utvinnes i de resterende sonene, forklarer Harestad.

Reduserte kostnader og økt produksjon
En annen metode som ofte brukes i Norge for å oppnå økt utvinning, er å installere det som kalles en Omega Clean Out Valve (COV) i korte sandskjermseksjoner.

De fleste reservoarene i Norge er sandstein, og disse trenger ofte sandskjermer for å hindre sandproduksjon. Ulempen med disse er at de små hullene kan plugges, og faren er ekstra stor når alle borevæskepartiklene skal produseres i retur.

Ifølge Harestad kan man ved å installere en tidsstyrt Omega COV i åpen posisjon, produsere ut borepartiklene gjennom disse portene, og dermed redusere faren for at sandskjermene plugges.

– Når disse partiklene er produsert, så lukkes ventilen slik at produksjonen går igjennom sandskjermene, sier han.

Ifølge Harestad oppnår operatøren med denne metoden utnyttelse av hele oljebrønnen, samtidig som de kan gjøre fjernstyrt intervensjonsarbeid som de tidligere måtte gjøre mekanisk.

– Det er klart at dette bidrar til store kostnads- og tidsbesparelser for oljeselskapene, sier Harestad.

Forrige artikkelBiotitt var tørr
Neste artikkelHeinsa Mekaniske vinner Gullfaks-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR