Sysselsettingen øker, men det gjør også ledigheten, viser arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

NTB

Mens ledigheten i juni lå på 4,7 prosent, økte den til 4,8 i juli. SSB peker imidlertid på at denne veksten er innenfor feilmarginen. Etter en vekst fra 2004 og inn i starten på 2005 har ikke arbeidsledigheten endret seg mye, ifølge AKU-tallene.

Samtidig viser tallene fra Aetat at antall registrerte ledige går ned. Spriket mellom Aetat og SSBs tall er nå nærmere analysert og forklares blant annet med at veksten i ledige har kommet blant dem som er registrert som yrkeshemmede hos Aetat. (©NTB)

Forrige artikkelFritt-fall-livbåtene farlige sju av ti vinterdager
Neste artikkelNedgang i oljeprisen kan bli kortvarig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR