Kommentar: IEA trekker ut olje fra strategiske lagre i håp om å redusere prisen og unngå at en for høy oljepris senker veksten i verdensøkonomien. Men bidrar de bare til å skape ennå mer usikkerhet i oljemarkedet i stedet?

Kommentar av Bent Mathisen

Bent Mathisen er senior markedsanalytiker innenfor
oljeservice. Han er autorisert finansanalytiker fra Norges
Handelshøyskole og innehar en mastergrad i finans fra
University of Wyoming. Han har tidligere blant annet
vært redaktør og analytiker i Morningstar og økonomisjef
innen kommunal sektor.

Han skriver kommentarer for PETROmedia
som privatperson.

Opec-landene har gjort seg for avhengig av egen
oljeproduksjon gjennom massive investeringer og sosiale
programmer, til å redusere olje produksjonen, mener
Bent Mathisen.

IEA har besluttet å trekke 60 millioner fat olje ut av sine reserver frem til utgangen av juli i et forsøk på å få ned oljeprisen. Rett etter at avgjørelsen ble kommunisert falt også oljeprisen med flere dollar, i tråd med IEA’s ønsker, mens den de siste dagene har kommet opp igjen.

Avgjørelsen om å frigjøre olje fra de strategiske reservene (reserver som er tenkt brukt i krise situasjoner) ble tatt etter at Opec i sitt møte i juni bestemte seg for å ikke øke produksjonen utover dagens nivå. IEA grunngjør også beslutningen med at urolighetene i Libya har ført til at mer enn 120 millioner liter fat olje er trukket vekk fra markedet. For å vise sin støtte til vesten har også Kuwait og Saudi Arabia bestemt seg for å øke produksjonen, på tross av avgjørelsen tatt i Opec om ikke å gjøre dette.

Sterk uenighet innen Opec
Det interessante her er hvilken effekt dette vil få for oljemarkedet fremover. Vil IEA trekke på oljelagrene sine når de synes oljeprisen blir for høy. Hvordan vil de andre medlemmene i Opec se på at Saudi-Arabia bøyer av for press fra USA og hvilken betydning kan det får for de beslutningene som blir tatt på det neste Opec møtet? Det er åpenbart at Opec-medlemmer som Venezuela og Iran er lite fornøyd med at Saudi-Arabia bøyer av for press fra USA.

Hva dette kan ha av betydning for Opec’s produksjon fremover blir spekulasjoner, men med tanke på at de fleste landene det siste året har produsert over kvoten og er avhengig av å selge olje til høy pris, er det lite sannsynlig at de reduserer egen produksjon for å «straffe» USA og verdensmarkedet. Opec-landene har gjort seg for avhengig av egen oljeproduksjon gjennom massive investeringer og sosiale programmer, til å redusere olje produksjonen.

Et mulig utfall av uenighetene i Opec er at vi vil få en ny bølge av kritikk og sabelrasling, men at det hele renner ut i sanden. Det er nemlig en kjensgjerning at Opec ikke er like samstemte når oljeprisen er høy som når den er lav. Det som er bekymringsfullt er at flere land innen Opec, (Venezuela og Iran med flere) er mer opptatt av å ha en høyest mulig oljepris, koste hva det koste vil for verdensøkonomien. Andre land som Kuwait og Saudi-Arabia er mer lydhøre ovenfor vestlige land og deres argumenter omkring hvilken effekt en altfor høy oljepris kan ha på verdensøkonomien og på etterspørselen etter olje de neste 10-15 årene.

Når man ser hvor liten effekt avgjørelsen fra IEA har fått på oljeprisen nå, et par uker etter at den ble kommunisert, virker det ikke sannsynlig at dette blir gjentatt med det første, med mindre det skulle oppstå større uventede hendelser som får effekt på tilbudet av olje.

Kveler veksten
Med tanke på den situasjonen som verdensøkonomien nå befinner seg i, er det viktig at man ikke holder tilbake oljeproduksjonen i håp om å få en høyest mulig oljepris. Det som skjer da er at en høy oljepris, kombinert med en rekke andre faktorer som høy gjeld og høy arbeidsløshet, kveler verdensøkonomien og vi vil få en ny resesjon, som vil sende oljeprisen i et svalestup nedover. I en slik situasjon vil både produsenter og forbrukere av olje være tapere.

En ny resesjon vil mer enn oppveie fordelen av en lavere oljepris for forbrukslandene, mens olje eksportørene vil få en betydelig lavere pris for oljen og dermed kutte ned på leting og utvinning, samtidig som de må kutte ned på sosiale tiltak oven for befolkningen, noe som i sin ytterste konsekvens kan føre til økte uroligheter.

økt usikkerhet
Den usikkerheten vi har i markedet i dag gjør det svært vanskelig å budsjettere ut ifra en antatt oljepris, spesielt innenfor transport sektoren, fordi en videre sterk økning i oljeprisen kan få store negative utslag i etterspørselen. Dette gjør at en rekke selskaper kvier seg for å foreta store investeringer, noe som fører til en lavere økonomisk vekst enn potensialet.

Så selv om uenighetene både internt i Opec og mellom Opec på den ene siden og IEA og store oljeimporterende land som USA på den andre siden kan virke overfladisk, kan effekten bli urovekkende.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR