Oljedirektoratets pris innen økt utvinning (IOR – improved oil recovery) for 2007 går til Talisman.

Yme-feltet. Foto: SBM

Talisman Energy Norge AS tildeles 2007-prisen for selskapets satsing på marginale og modne felt som andre ikke vurderte som lønnsomme nok, skriver Oljedirektoratet (OD) i sin begrunnelse.

– Det er et selskap som har utvist mot og vilje til å skape verdier der andre har gitt opp – særlig gjelder dette feltet Yme i Nordsjøen, mener OD.

IOR-prisen er anerkjennelse til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som skaper merverdier på norsk kontinentalsokkel.

Det er i første rekke selskapets beslutning om å bygge ut Yme- feltet på nytt som blir belønnet. Etter planen skal produksjonen fra feltet starte igjen rundt 2009.

Yme blir dermed det første feltet som gjenåpnes på norsk sokkel. Etter fem års drift valgte operatøren Statoil å stenge i 2001. Høy vannproduksjon, lav oljepris og høye leiekostnader var noen av årsakene til at feltet ble stengt. Utvinningsgraden for Yme forventes å øke fra 15 prosent (da Statoil avsluttet) til om lag 35 prosent.

I tillegg til Yme har Talisman overtatt som operatør for nordsjøfeltene Varg og Gyda som begge er i halefasen. Der forventes utvinningsgraden rundt 40 prosent.

Talisman overtok Gyda fra operatøren BP i 2003. Målet er å produsere feltet lønnsomt til minst 2020. Dette har alt resultert i betydelige ekstra ressurser, spesielt når nærliggende prospekter etter hvert fases inn, ifølge OD.

IOR-prisen
Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen – ble tildelt for første gang i 1998. Den er ment som en anerkjennelse for idérikdom, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke utvinningen ut over det som kan forventes med de incentivene som eksisterer.

Tidligere prisvinnere

1998 Norsk Hydro for Troll olje. Feltet med den tynne oljesonen ble i 2002 norsk sokkels største oljeprodusent fordi noen trodde på noe mer enn bare gassproduksjon.

1999 Saga Petroleum for skum/såpe brukt til å stoppe uønsket gassproduksjon. Dermed økte oljeproduksjonen på Snorre.

2000 Phillips Petroleum Company for studier og beslutninger om prosjekter – også i tider med lav oljepris – for økt utvinning på Ekofisk.

2001 Statoil og Egil Sunde for banebrytende satsing innen bruk av bakterier for å øke utvinningen fra Norne. Det var første gang metoden ble tatt i bruk på et felt til havs.

2002 Ingen verdige kandidater funnet.

2003 BP og Valhall Unit for prosjektet Life of field seismic på Valhall.

2004 Gullfaks-lisensen for beslutninger og gjennomføring av avanserte brønner til letemål utenfor eksisterende felt og for nye metoder for behandling av produsert vann.

2005 Arne Skauge for hans suksess med å bringe forskningen fra laboratoriene til pilottesting og implementering på felt. Dette skaper verdier.

2006 Halliburton og Baker Huges for brønnteknologi i den tynne oljesonen på Troll.

Forrige artikkelUvisst når produksjonen på Oseberg blir gjenopptatt
Neste artikkelInnspurt i riggoppgjøret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR